13.07.2023

Yara wil in 2030 1,5 megaton minder CO₂ uitstoten

Yara Sluiskil wil op korte termijn de CO2-uitstoot van haar fabrieken verder reduceren met 1,5 Mton. De fabriek stootte in 1990 nog 5,2 Mton broeikasgassen uit. In 2020 was dat 3,3 Mton en binnen enkele jaren moet dat 1,8 Mton zijn.

 

Als Yara deze ambitie waarmaakt, stoten ze in Sluiskil ruim 90 procent minder broeikasgassen uit in vergelijking met 1990, terwijl het verladen volume met 60 procent groeide. Yara wil daarnaast de stikstofuitstoot met minstens 20 procent verminderen ten opzichte van 2020. 

In 2018 halveerde de fabriek in Sluiskil haar stof- en ammoniakemissie al door het vervangen van een oude fabriek door een nieuwe. Yara Sluiskil wordt ook gezien als cruciale systeemspeler die het aan te leggen waterstofnetwerk en ook het elektriciteitsnet kan balanceren door flexibel waterstof af te nemen. De capaciteit van de reusachtige fabrieken is enorm en biedt kansen voor het ontwikkelen van waterstof. Bovendien beschikt het Noorse Yara over veel kennis en heeft het bedrijf ruime ervaring met het produceren, opslaan en transporteren van waterstof in de vorm van ammoniak.

Circulaire meststoffen 

Naast blauwe en groene waterstof, die de belangrijkste bouwstenen zullen blijven, zet Yara in Sluiskil ook in op circulaire meststoffen. Deze ontwikkeling staat nu nog in de kinderschoenen, maar biedt perspectief voor een nieuwe markt. Deze en andere afspraken heeft het bedrijf gemaakt met de overheid en vastgelegd in een Expression of Principles.


Lees het volledige bericht


Over Yara Sluiskil 

Yara Sluiskil is de grootste productievestiging van het Noorse bedrijf Yara International dat wereldwijd in 52 landen vestigingen heeft. De fabriek in Sluiskil is de grootste van het concern en ook de grootste productielocatie voor meststoffen in Noordwest-Europa. De meststoffen worden wereldwijd gebruikt in precisielandbouw, maar zijn ook terug te vinden in kleinschalige producten die via de handelsketen tot in tuincentra te vinden zijn. Meer over het bedrijf lees je hier