18.07.2023

Delegatie ministerie I&W brengt werkbezoek aan Teijin Aramid Emmen

De secretaris-generaal en directeur-generaal Milieu en Internationaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) hebben een bezoek aan Teijin Aramid in Emmen gebracht. Tijdens het werkbezoek werd er gesproken over de transformatie naar een duurzame en circulaire chemische industrie.

 

Van het ministerie van I&W waren Jan Hendrik Dronkers, secretaris-generaal, Afke van Rijn, directeur-generaal Milieu en Internationaal, Bob Vermeent, beleidsmedewerker Safe Chemicals & Innovation for Zero Pollution en Monique Benneker, senior beleidsmedewerker duurzame leefomgeving/maatwerkafspraken industrie, aanwezig. Manon Bloemer, directeur van de VNCI, verzorgde samen met Tymen Tiemersma, site manager Teijin Aramid, de opening. Over een aantal onderwerpen, zoals de circulaire economie, de grondstoffen-en materialentransitie, de Chemicals Strategy for Sustainability en het transitiepad, werd uitgebreid gesproken.

Omgaan met dilemma's 

Tijdens het werkbezoek, dat op verzoek van het ministerie van I&W werd georganiseerd, werd gesproken over hoe je omgaat met verschillende dilemma's bij de transformatie naar een duurzame en circulaire chemie. Wat heb je nodig vanuit de overheid? Tijdens de rondleiding kregen de ambtenaren inzicht in hoe de Nederlandse chemische industrie uitvoering geeft aan de energie-, grondstoffen- en materialentransitie. Ze konden met eigen ogen zien hoe Teijin Aramid binnen deze context opereert en kwamen te spreken over de passende oplossingsrichtingen. 

Een veilige en duurzame chemie 

"Met inzet, trots en passie werken we bij Teijin Aramid elke dag opnieuw aan de wereldwijde ontwikkeling naar een veilige en duurzame samenleving met onze sterke garens en vezels," vertelt Edward Groen, directeur operations / COO bij Teijin. "Met het verduurzamen van onze productieprocessen en het circulair maken van onze producten en die van onze klanten wereldwijd, willen we een onderdeel zijn van de oplossing. Samenwerking in de keten is hierbij essentieel. De overheid speelt een cruciale rol bij het bieden van standvastig beleid die oplossingen biedt voor uitdagingen en dilemma’s om de verduurzaming tot stand te brengen in een wereldwijde context."

De grootste aramidefabriek ter wereld 

"Directeur-generaal Van Rijn en ik hebben met veel plezier een werkbezoek gebracht aan chemiebedrijf Teijin Aramid in Emmen," vertelt Jan Hendrik Dronkers. "Daar staat de grootste aramidefabriek ter wereld waar kunstvezels worden gemaakt voor onder meer brandwerende kleding, kogelvesten en de buitenkanten van optische kabelvezels. Het vervult mij met trots dat we in Nederland dit soort innovatieve bedrijven hebben."

"Tijdens het werkbezoek hebben wij uitgebreid gesproken over de verduurzamingsambities van de chemische industrie," gaat hij verder. "De industrie staat voor een enorme opgave om enerzijds haar productieprocessen circulair en klimaatneutraal te maken en anderzijds koploper duurzame industrie te worden. Daar is enorm veel innovatie, vernieuwingskracht en samenwerking met de Rijksoverheid voor nodig. Alleen samen - overheid én industrie - kunnen we de verduurzamingsambities verwezenlijken."