28.03.2022

VNCI Podcast: mkb sleutel in transitie naar duurzame toekomst?

De klimaatopgave voor 2050 is duidelijk, maar hoe dragen mkb-bedrijven uit de chemie daaraan bij? En tegen welke problemen lopen zij aan? Die vragen staan centraal in de VNCI Podcast met Pieter Boon (CEO AnQore), Tys van Elk (Managing Director LIOF) en Mustafa Amhaouch (Tweede Kamerlid voor het CDA).

 

Luister naar de podcast

De realisatie van klimaatdoelen is een samenspel van grote en kleine bedrijven. Er zit veel innovatiekracht bij het mkb en om de innovaties naar de markt te krijgen, zijn grote spelers nodig. De crux zit in de opschaling waarvoor veel geld nodig is. Er zijn wel subsidies en stimuleringsregelingen, maar die sluiten niet goed aan op de behoefte. Kortom: het geld ligt op de plank, maar niet op de goede plek. Ook wet- en regelgeving is soms een hobbel in de transitie naar een duurzame toekomst. In Nederland gelden andere regels dan in landen om ons heen en voor de overheid is maatwerk voor de chemie complex. We zijn een heel eind op weg, maar er is nog een hoop te doen.

Boon, Van Elk en Amhaouch gaan onder leiding van Rosienne Steensma, Programme Lead Chemicals Strategy for Sustainability bij de VNCI, in op drie stellingen:

  1. Nederland heeft juist ook kleine bedrijven nodig voor de verduurzaming.
  2. Sterker nog, die kleine bedrijven zijn beter af in deze turbulente transitie.
  3. Helaas, het ontbreekt kleine mkb-ondernemers juist aan budget en mensen om de nodige innovatie op te kunnen schalen.