19.04.2022

VNCI Podcast: is de chemische industrie in Nederland veilig?

In de derde en laatste VNCI Podcast ‘Kleine chemiebedrijven met grote uitdagingen’ gaan Erik Haverkort (VVD Tweede Kamerlid), Rosita Thé (directeur DCMR Milieudienst Rijnmond) en Gerwin Meulenbeld (VP Operations Projects Corbion) onder leiding van VNCI-directeur Manon Bloemer in gesprek over de veiligheid in de chemiesector. Een van de stellingen is dat BRZO-bedrijven er slecht op staan bij inspectiediensten. Klopt dat?

 

Luister naar de podcast

Rosita Thé is het deels eens met die stelling, maar benadrukt ook dat de meeste bedrijven goede bedoelingen hebben. “In zoverre staan ze er bij ons niet slecht op. Aan de andere kant: elke overtreding is er een te veel. Wij kunnen nooit voorkomen dat er iets gebeurt en als we iets ontdekken, zijn het vaak menselijke fouten.” Het rapport ‘De staat van de veiligheid’ publiceert cijfers over de inspecties die bij de bedrijven gehouden worden. Zestig procent van de overtredingen valt in de categorie ‘lichte overtredingen’ (bijvoorbeeld administratieve onvolkomenheden), 35 procent zijn middelgroot van omvang en vijf procent betreft een ‘zware overtreding’.

Ook bij Corbion zijn weleens overtredingen naar voren gekomen. Gerwin Meulenbeld: “Maar een overtreding betekent niet per definitie dat er sprake is van een onveilige situatie. Drie jaar geleden bleek tijdens een inspectie dat de temperatuur van de veiligheidsdouches buiten de gestelde bandbreedte viel. Dat moet je natuurlijk oplossen en dat hebben we ook gedaan, maar dat geld hadden we liever besteed aan ledlampen.” Meulenbeld haalt het voorbeeld aan naar aanleiding van de tweede stelling: ‘De huidige manier van vergunningverlening staat een snelle transitie naar een klimaatneutrale en circulaire industrie in de weg’. Kamerlid Erik Haverkort hoort dit ook in de bezoeken die hij aflegt: “Bedrijven willen graag investeren in schonere productie en hernieuwbare energie, maar voor die investeringen zijn ze afhankelijk van de keuzes die overheid maakt óf nog moet maken.”

Samenwerken en kennis bundelen

De wetten en regels van de overheid leiden tot een ‘regel-reflex’ en de derde stelling luidt dan ook: ‘Kleinere bedrijven zien door de vele door de overheid opgelegde regels door de bomen het bos niet meer.’ Thé: “Er zijn heel veel regels, maar ze zijn bovenal ondoorzichtig. Het stapelt zich op en kleinere bedrijven hebben moeite om dat te doorzien. Juist daarvoor zitten we heel veel aan tafel met de industrie. Niet als consultant, maar als deskundige partner.” Haverkort werkte in het bedrijfsleven voordat hij de politiek inging en herkent het beeld van de regels. “De overheid moet regels maken die dienend zijn en niet te veel administratieve rompslomp opleveren. Vooral dat laatste kan echt veel slimmer en dat moeten wij samen met het bedrijfsleven doen. Zij hebben veel meer kennis en ervaring dan de overheid.” Meulenbeld sluit daarbij aan: “Die gezamenlijkheid mis ik nu nog weleens. Als we meer samenwerken en onze kennis bundelen, komen we verder.”


Meer podcasts luisteren?