09.07.2024

VNCI pleit voor risico-gebaseerde aanpak in cyber- en beveiligingswetgeving

De wetsvoorstellen Cyberbeveiligingswet en Wet weerbaarheid kritieke entiteiten zijn in consultatie gebracht. De VNCI staat positief tegenover deze wetsvoorstellen en heeft een bijdrage geleverd aan de consultatie.

 

De overheid heeft, om Europese richtlijnen te implementeren, de Cyberbeveiligingswet en Wet weerbaarheid kritieke entiteiten in consultatie gebracht. Met deze wetsvoorstellen wil de overheid de digitale en fysieke weerbaarheid van publieke en private organisaties, bedrijven, vitale functies en economische activiteiten versterken. Chemiebedrijven vallen hier natuurlijk onder.

De VNCI staat in beginsel positief tegenover deze twee wetsvoorstellen. Wij hebben de overheid aangeraden om te blijven focussen op een risico-gebaseerde aanpak. Daarnaast hebben we gepleit voor proportionele, betaalbare en uitvoerbare regels binnen een gelijk Europees speelveld. We hebben nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het voorkomen van dubbele toezichtlasten en administratieve lasten voor de bedrijven.

Deze wetgeving zal naar verwachting medio 2025 in werking treden. De VNCI zal haar leden de komende tijd regelmatig informeren over de definitieve verplichtingen.