14.03.2023

VNCI over IBO-rapport: “Moeilijke beleidskeuzes, vergeet uitvoering niet”

De maatregelen voor de industrie die in het IBO-rapport “Scherpe doelen, scherpe keuzes” worden voorgesteld, zijn vergaand en ingrijpend, vindt de Koninklijke VNCI. De voorstellen vragen om een zorgvuldige, politieke afweging. Om echt effectief CO2 te reduceren, is vooral aandacht nodig voor versnelling in de uitvoering.

 

In het maandag gepubliceerde Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) doet Laura van Geest voorstellen voor aanvullend normerend en beprijzend beleid om het klimaatdoel van 2030 (55 tot 60 procent CO2- reductie) binnen bereik te brengen. Van Geest presenteert een menukaart van beleidsmaatregelen om CO2-emissiereductie te realiseren in alle sectoren.

Uitvoering

De VNCI vindt het begrijpelijk dat het kabinet zoekt naar meer zekerheid over het realiseren van de klimaatdoelstelling, maar de vraag is of die zekerheid gevonden moet worden in méér beleid. Chemische bedrijven die willen verduurzamen lopen in de praktijk vooral tegen onzekerheden aan in de uitvoering: netcongestie, onzekere infrastructuuraansluitingen en trage vergunningstrajecten. Daarom roept de VNCI vooral op tot versnelling in de uitvoering: door goede maatwerk-afspraken, en vooral door het oplossen van knelpunten. Het eerder door de minister aangekondigde Nationaal Programma Verduurzaming Industrie gaat hier een centrale rol in spelen, en dat juichen wij toe.

Circulair

Het IBO bevat naast maatregelen gericht op de eigen schoorsteenemissies, ook voorstellen voor het stimuleren van circulaire toepassingen. De VNCI vindt het bemoedigend dat deze materialentransitie nadrukkelijk aandacht krijgt. Hoewel de uitwerking van een (nationale) verplichting voor een minimumaandeel hernieuwbare koolstof best uitdagend is, kan zo’n maatregel wel degelijk een prikkel geven voor het verduurzamen van de grondstofketen.

Martijn Broekhof, Hoofd Klimaat, Energie Innovatie en Duurzaamheid: “Het IBO maakt duidelijk dat de klimaatdoelstellingen niet eenvoudig te bereiken zijn. Via de weg van normering en beprijzing zijn op papier extra CO2-reducties te behalen, maar de crux van een succesvolle transitie is het daadwerkelijk realiseren van investeringen in nieuwe duurzame fabrieken en productieprocessen. Daarvoor moeten alle puzzelstukjes goed vallen – de randvoorwaarden moeten kloppen, de businesscase moet sluiten, de infrastructuur en vergunningen moeten op tijd zijn. En ja, ook de stok moet effectief zijn. Dit IBO-rapport legt de nadruk vooral op de stok. Het is nu aan het kabinet om tot een effectief beleidspakket te komen.”