16.09.2021

VNCI ondersteunt versterking digitale weerbaarheid BRZO-bedrijven

Milieudienst DCMR heeft een inventariserend onderzoek gedaan naar cybersecurity bij BRZO-bedrijven in Zuid Holland en Zeeland. DCMR stelt dat meer aandacht nodig is voor digitale weerbaarheid bij dit soort risicovolle bedrijven. De Koninklijke VNCI onderstreept dit.

 

Grootschalige productie, verwerking en opslag van (petro)chemische stoffen is een van de vitale processen in Nederland. Daarom is beveiliging, inclusief cybersecurity een integraal onderdeel van een veilige bedrijfsvoering in de chemiesector.

Sinds 2010 is (cyber)security onderdeel van het Responsible Care-programma. Ook is de chemische industrie deelnemer in het Information Sharing and Analysis Centre (ISAC). In dit overleg over cybersecurity wordt gevoelige en vertrouwelijke informatie uitgewisseld over cyber-incidenten, digitale dreigingen, kwetsbaarheden en maatregelen.

Cybersecurity stopt niet aan de grens. Ook raakt cybersecurity alle publieke en private actoren. Daarom is het van belang dat overheid, bedrijfsleven en wetenschap samenwerken om de digitale weerbaarheid van de maatschappij te versterken. Deze publiek-private samenwerking is een van de uitgangspunten van de voorgestelde verbeteracties. De VNCI pakt deze handschoen dan ook graag samen met haar leden op.

Het rapport kun je downloaden op de website van DCMR