18.06.2024

VNCI onder voorwaarden positief over invoering circulaire plastic norm

De VNCI staat in principe positief tegenover de invoering van een circulaire plastic norm, mits voorzien van flankerend beleid. Deze norm kan de marktvraag naar duurzame circulaire producten stimuleren en alternatieven voor fossiele koolstofbronnen beschikbaar en betaalbaar maken. Dat is essentieel om een markt voor circulaire plastics te creëren en investeringen in recycling en duurzame chemische bouwstenen te bevorderen.

 

Dat schrijft de VNCI in een publieke consultatie voorafgaand aan de voorgenomen invoering van de Nationale Circulaire Plastic Norm (NCPN). "Een nationale norm kan effectief zijn, maar alleen als deze gepaard gaat met een passend pakket aan flankerende beleidsmaatregelen", zegt Mark Intven, beleidsadviseur Materialentransitie bij de VNCI.

Aanvullende maatregelen

Deze additionele maatregelen zijn nodig om weglekeffecten te beperken als gevolg van hogere productiekosten voor deel- en eindproducten met een aandeel circulaire polymeren. Daarnaast zijn maatregelen nodig voor het stimuleren van investeringen in productiecapaciteit voor biogebaseerde polymeren en recyclaat in Nederland. Hiermee bouw je een keten op en voorkom je verbranding van afval. Intven vindt stimuleren van marktvraag doelgerichter en effectiever dan een circulaire plastic heffing zoals wordt voorgesteld in het Hoofdlijnenakkoord.

Drie alternatieve koolstofbronnen

De VNCI staat positief tegenover de voorgestelde inzet op een combinatie van zowel mechanisch als chemisch recyclaat én biogebaseerde polymeren. "Dit is een positieve afwijking van het huidige Europese wetgevingstraject", vindt Intven. Bovendien is het in lijn met de bredere aanpak in de EU voor duurzame koolstof in de chemie, zoals bepleit in het door de Nederlandse overheid geïnitieerde Joint Statement, dat de VNCI steunt.

Europese aanpak

Intven: "Een circulaire plastic norm dient bij voorkeur op Europees productniveau te worden ingevoerd om te voorkomen dat een ongelijk speelveld ontstaat voor bedrijven in Nederland." Daarom is de VNCI geen voorstander van langdurig afwijkend beleid. Een nationale norm zou slechts een voorloper moeten zijn van een Europese normering. Een langdurig afwijkend nationaal beleid raadt Intven af.

Lees de bijdrage van de VNCI aan de publieke consultatie inzake Wijziging van de Wet milieubeheer voor een nationale circulaire plastic norm.