18.07.2023

Verkiezingen 2023: duurzame chemie als basis voor duurzaam Nederland

Op 7 juli diende premier Mark Rutte het ontslag in van zijn voltallige kabinet. In aanloop naar de vervroegde Tweede Kamerverkiezing op woensdag 22 november geven we als chemiesector vier aanbevelingen mee aan de politieke partijen. Aanbevelingen die bijdragen aan de realisatie van een gezamenlijk einddoel: een klimaatneutrale, circulaire, veilige en duurzame samenleving en economie. De chemie heeft de bouwstenen hiervoor.

 

Onze inzet richt zich op vier kernpunten:

Klimaatneutraal

Maak verduurzaming mogelijk door de aanleg van infrastructuur voor elektriciteit, waterstof en transport en opslag van CO2. Zet maatwerkafspraken door bij bedrijven waar dit tot versnelling kan leiden en zorg voor gerichte ondersteuning voor het realiseren van de klimaatdoelen.

Circulair

Zet in op alternatieve materialen om fossiele grondstoffen te vervangen.

Veilig

Bevorder het veilig en duurzaam toepassen van chemische stoffen zonder ongewenste effecten voor mens en milieu.

Duurzaam 

Zet in op een ondernemingsklimaat dat bijdraagt aan brede welvaart, een duurzame toekomst, nieuwe banen, open strategische autonomie en toekomstig verdienvermogen in Nederland.


Lees hier de volledige tekst.