23.11.2023

Veiligheidsoverleg over vervoer gevaarlijke stoffen per spoor

Op 21 november organiseerde de VNCI in samenwerking met haar Vlaamse zusterorganisatie Essenscia voor de negende keer een overleg met alle stakeholders over de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor. 

 

Tijdens deze jaarlijkse Nederlands-Belgische ontmoeting gaven infrastructuurbeheerders Infrabel en ProRail dit keer een toelichting op de verschillen in de aanpak van kleine en grote incidenten met gevaarlijke stoffen. ProRail gaf ook een toelichting op hun aanpak van een lekkage-issue. DB Cargo, een grote aanbieder van railtransport in Nederland, lichtte de problematiek toe van ‘overvuld’ versus ‘overbeladen’.  

Lineas, een grote private spoorvrachtoperator in Europa, gaf een presentatie over hun Safety Culture-strategie. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaf een toelichting op het gebruik van drones bij inspecties op Kijfhoek.  

De volgende editie van dit gezamenlijke veiligheidsoverleg staat gepland in november 2024.