01.02.2024

Subsidie naar VoltH2 voor bouw groenewaterstoffabrieken

VoltH2 ontvangt twintig miljoen euro subsidie om elektriciteitsaansluitingen te bouwen voor twee groenewaterstoffabrieken.

 

Het Just Transition Fund (JTF) heeft twintig miljoen euro subsidie verstrekt aan het waterstofbedrijf VoltH2. Dat geld is bedoeld voor de bouw van twee groenewaterstoffabrieken in Terneuzen en Vlissingen. Beide fabrieken zullen vanaf 2026 jaarlijks ongeveer tweeduizend ton groene waterstof produceren. Het plan is om ze in 2028 uit te breiden naar tienduizend ton groene waterstof per jaar.

De Zeeuwse industrie produceert en verbruikt jaarlijks zeshonderd kton waterstof en is daarmee koploper in de Benelux. Ze maken het merendeel van deze waterstof nog met aardgas, waarbij veel CO2 vrijkomt. De regio Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost krijgt in totaal 58,5 miljoen euro uit het JTF, dat begin 2023 gestart is. Ruim een derde van dat bedrag gaat naar VoltH2. Een noodzakelijke randvoorwaarde voor productie van groene waterstof is een elektriciteitsaansluiting met voldoende capaciteit. Met de subsidie gaat VoltH2 150 KV-aansluitingen voor twee groenewaterstoffabrieken maken.

André Jurres, CEO van VoltH2: “Een eerste voorwaarde van deze subsidie is dat we de uitstoot van CO₂ helpen reduceren. Elk van onze twee fabrieken zal vanaf 2026 jaarlijks circa tweeduizend ton groene waterstof produceren én daarmee circa 17 kton CO₂-uitstoot vermijden. In een tweede fase, vanaf 2028, breiden we uit van 25 MW tot 125 MW, jaarlijks goed voor tienduizend ton groene waterstof én een besparing van ongeveer 85 kton CO₂.”

De groene waterstoffabrieken zijn ook van belang om netcongestie te voorkomen. Ze draaien op groene stroom van windmolens of zonneparken, zodat ze alleen stroom verbruiken op het moment dat die duurzaam opgewekt wordt. Daarmee kunnen ze productiepieken afvlakken.

Het basisontwerp van de 150 kV-velden, het conceptontwerp van de kabelverbindingen en de onderstations zijn al in voorbereiding. VoltH2 start eind dit jaar met de werkzaamheden en een jaar later willen ze alles afronden.