04.07.2022

Start Landelijk Expertisecentrum Stoffengerelateerde Beroepsziekten

Het Landelijk Expertisecentrum Stoffengerelateerde Beroepsziekten (Lexces) is officieel van start gegaan. Lexces geeft invulling aan het advies van de Commissie Heerts om de kennisinfrastructuur op het terrein van stoffengerelateerde beroepsziekten te verbeteren.  

 

Lexces moet hét kenniscentrum worden voor de preventie en beoordeling van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen. Daarnaast gaat het kenniscentrum een belangrijke adviserende rol spelen in de Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB), die ingaat op 1 januari 2023. 

Het nieuwe kenniscentrum is een samenwerkingsverband van vijf instituten: Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS, Universiteit Utrecht), Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL), Polikliniek Mens en Arbeid (PMA, Amsterdam UMC), Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB, Amsterdam UMC) en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).