08.06.2021

Stappenplan Dow Benelux om Nederlands Klimaatakkoord te ondersteunen

VNCI-lid Dow Benelux heeft vandaag een stappenplan gepresenteerd om de huidige CO2-uitstoot van haar activiteiten in Terneuzen tegen 2030 met meer dan 40 procent te verminderen, op weg naar netto CO2-neutraliteit tegen 2050. De routekaart maakt van Terneuzen een voorbeeld-locatie en een rolmodel voor de wereldwijde transitie van het bedrijf om het doel van CO2-neutraliteit in 2050 te bereiken. De routekaart is opgezet in drie fasen.

 

In de eerste fase voorziet het plan in de bouw van een schone waterstoffabriek waar bijproducten worden omgezet in waterstof en CO2. De waterstof wordt gebruikt als schone brandstof in het productieproces. De CO2 wordt afgevangen en opgeslagen totdat alternatieve technologieën zijn ontwikkeld. Dow zal ook zoeken naar manieren om CO2 in haar processen te kunnen gebruiken in plaats van het op te slaan.

De waterstoffabriek wordt naar verwachting in 2026 opgestart en zou Dow in Terneuzen in staat stellen de CO2-uitstoot met ongeveer 1,4 miljoen ton per jaar te verminderen. Dit staat gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van meer dan 300.000 auto's.

De eerste fase omvat ook extra investeringen in de infrastructuur voor de opslag en afvoer van CO2, zuurstofproductie en waterstofdistributie.

Groene banen

Het project zal groene banen opleveren. Voor de bouw van de nieuwe waterstoffabriek en de bijbehorende infrastructuur zijn naar verwachting 3 500 tot 4 000 banen in engineering en bouw nodig over een periode van 3 jaar, en 400 tot 500 vaste banen bij Dow, in de regio en bij toeleveranciers.

In de tweede fase, tegen 2030, zal Dow CO2 van zijn ethyleenoxidefabriek afvangen en een aantal gasturbines vervangen door elektromotoren. Hierdoor zal nog eens 300.000 ton CO2-uitstoot per jaar worden vermeden.

Elektrificatie

In de derde en laatste fase van het plan zullen aanvullende baanbrekende technologieën worden ontwikkeld en geïmplementeerd om het gebruik van brandstof in de productieprocessen te vervangen. Een voorbeeld hiervan is de eerder aangekondigde samenwerking van Dow met Shell om de fornuizen in de ethyleen stoomkrakers te elektrificeren. Deze fornuizen zijn momenteel afhankelijk van het gebruik van brandstof, waardoor ze veel CO2 uitstoten als ze niet op schone waterstof worden gestookt. Overschakeling op elektrisch kraken met schone elektriciteit zal het CO2-profiel van het productieproces terugbrengen tot bijna nul emissies.

In een toelichting op het plan zei Anton van Beek, President van Dow Benelux: "Wij maken deel uit van een vitale en kritieke industrie - wij leveren bouwstenen voor duizenden consumptiegoederen, waarvan vele CO2-reducerende voordelen bieden aan onze klanten en de waardeketen. We willen die producten blijven leveren en tegelijkertijd onze jarenlange inzet voor duurzaamheid versterken, dus we moeten en willen de manier waarop we die producten fabriceren aanpassen om de klimaatverandering te helpen aanpakken. Met deze routekaart willen we ervoor zorgen dat CO2-arme producten in Nederland kunnen worden gemaakt."

Een voorlopig investeringsbesluit over de uitvoering van Dow Terneuzen’s routekaart wordt verwacht in 2022. Van Beek: "Om tot een positief besluit te komen, ronden we haalbaarheidsstudies af en gaan we door met het verder ontwikkelen en optimaliseren van nieuwe technologieën. Daarnaast zal publiek-private samenwerking van het grootste belang zijn. De schaal en complexiteit van de uitdaging zijn zodanig dat we alleen door samenwerking van industrie, de academische wereld, overheid en anderen het tij van de klimaatverandering kunnen keren. We moedigen de Nederlandse regering aan om te blijven samenwerken met het bedrijfsleven en investeringen in schone energie en aanverwante technologieën te stimuleren om de concurrentiekracht van de Nederlandse industrie op lange termijn te ondersteunen en tegelijkertijd de CO2-uitstoot te verminderen en netto CO2-neutraliteit te bereiken."

Deze inspanningen ondersteunen ook de bredere doelstellingen van Dow om tegen 2050 CO2-neutraal te worden, plastic afval in het milieu te elimineren en zijn positieve impact op klanten, het bedrijfsleven en de maatschappij te vergroten. Sinds 2005 heeft Dow de totale uitstoot van broeikasgassen met 15 procent verminderd. En vandaag de dag is Dow de grootste inkoper van schone energie in de chemische industrie en staat het bedrijf in de top 25 van wereldwijde ondernemingen wat betreft de inkoop van schone energie. De vestiging van het bedrijf in Tarragona, Spanje, bijvoorbeeld, betrekt nu 100 procent van zijn elektriciteitsbehoefte uit hernieuwbare bronnen.