01.08.2022

Solvay versnelt tempo richting netto nul emissie met nieuwe scope 3-doelstelling

Solvay kondigde vorige week zijn plannen aan om de uitstoot van broeikasgassen van scope 3 tegen 2030 met -24 procent te verminderen. De plannen bouwen verder op de doelstellingen voor 2030 die in de roadmap voor duurzaamheid Solvay One Planet zijn opgenomen.

 

Om de scope 3-emissiedoelstelling te halen moet de indirecte uitstoot van broeikasgassen in de waardeketens worden verminderd. Deze emissies houden verband met activiteiten die plaatsvinden buiten de muren van Solvay, voornamelijk bij leveranciers en klanten, wanneer de consument het product gebruikt of aan het einde van de levensduur van het product.

Als onderdeel van de Solvay One Planet-routekaart heeft het bedrijf zijn scope 1- en 2-traject al afgestemd op de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs en zijn emissiereductiedoelstelling opgewaardeerd tot -30 procent tegen 2030 (van -26 procent aanvankelijk ingesteld in 2020). Solvay heeft tussen 2018 en 2021 al een structurele reductie van -11 procent gerealiseerd.

Om de doelstelling van scope 3 te bereiken, gaat Solvay nauwer samenwerken met zijn leveranciers en klanten. Zo zijn er inkoopinitiatieven gelanceerd voor strategische leveranciers, aangezien klimaatverbintenissen en samenwerkingen de basis zullen vormen voor toekomstige strategische leveranciersrelaties. Solvay schakelt ook over op biogebaseerde grondstoffen, verhoogt het gebruik van schone energie en hernieuwbare koolstofgrondstoffen in zijn productaanbod en ontwikkelt circulaire oplossingen. Daarnaast ontwikkelt het bedrijf partnerschappen met haar klanten om nieuwe producten en processen ecologisch te ontwerpen die de uitstoot van de wieg tot het einde van hun levensduur zullen verminderen. 

Lees het volledige bericht


Solvay is lid van de Koninklijke VNCI. Maak kennis met onze leden