19.01.2024

SER-advies: samen optrekken om industrie te verduurzamen

‘Samen optrekken, doorgaan met de maatwerk- en clusteraanpak én bovenal stabiel beleid voeren.’ Dat en meer is nodig om de Nederlandse industrie snel te verduurzamen en op voorspong te zetten volgens een gezamenlijk advies van vakbonden, werkgevers en kroonleden vertegenwoordigd in de SER.

 

In het vandaag gepubliceerde briefadvies Verduurzaming maakindustrie van de Sociaal-Economische Raad (SER), schrijven de sociale partners dat verduurzaming van de maakindustrie essentieel is om de klimaat- en circulariteitsdoelen te halen. Een innovatieve en duurzame maakindustrie draagt daarnaast bij aan het verdienvermogen en de werkgelegenheid. Ook voor het versterken van kwetsbare Nederlandse regio’s, een gezonde leefomgeving en om onafhankelijker te worden van instabiele landen zijn investeringen in de industrie en stabiel beleid onmisbaar.

Voorop lopen in verduurzaming industrie

De SER vindt dat Nederland de ambitie moet hebben voorop te lopen in het verduurzamingsproces van de industrie. Dit betekent onder meer dat het voor koplopers aantrekkelijk moet zijn om in ons land te investeren in nieuwe technologieën en productieprocessen. De doelstellingen, beleid en plannen voor de verduurzaming van de industrie liggen er. Het is vooral zaak dat het aanstaande kabinet duidelijkheid geeft dat ze op basis hiervan verder gaat met de uitvoering en knelpunten daarvoor wegneemt.

Transitie in de knel

“Het signaal vanuit de maatschappelijke partners in de SER is heel duidelijk” zegt Martijn Broekhof, hoofd Klimaat van de VNCI. “De verduurzaming van de maakindustrie vraagt onverminderd aandacht van het nieuwe kabinet.” Broekhof constateert dat de SER heel helder aangeeft waar de transitie in de knel komt. “Naast bekende thema’s als voldoende infrastructuur, tijdige vergunningverlening, en passend instrumentarium, breekt de SER ook een lans voor een actief arbeidsmarkt en scholingsbeleid. Daarnaast roept de SER op tot een verstandige ‘afbouw’ van fossiele subsidies.”

Opbouw alternatieve bronnen

De SER kiest er ook voor om duurzame grondstoffen voor de industrie te benoemen als een belangrijk thema. Broekhof: “Voor de chemische industrie is de beschikbaarheid van voldoende betaalbare groene waterstof en duurzame koolstof essentieel om de materialentransitie te kunnen vormgeven. Het is mooi dat de SER expliciet aandacht vraagt voor de opbouw van alternatieve bronnen en dat met name doet vanuit de Europese context. Nog meer dan de energietransitie vraagt het ontwikkelen van alternatieve koolstofbronnen een Europese aanpak voor het bouwen van nieuwe waardeketens en een Europese markt voor duurzame producten.”