26.04.2021

Samenwerking voor schone, slimme en circulaire chemieproducten

Met de viering van haar vijfjarig bestaan, gaat het Advanced Research Center Chemical Building Blocks Consortium (ARC CBBC) een nieuwe fase in. Onder leiding van Nobelprijswinnaar Ben Feringa en Spinozaprijswinnaar Bert Weckhuysen werkt een toenemend aantal universiteiten, bedrijven en de overheid de komende jaren samen verder aan impactvolle oplossingen om de ecologische voetafdruk van de chemische industrie te verkleinen.

 

Met behulp van excellente wetenschap, het opleiden van talentvolle onderzoekers en de ontwikkeling en het gebruik van unieke meetinstrumenten willen zij de samenleving voorzien van schone, slimme en circulair gemaakte producten.

Impactvolle innovatie

Tijdens het jubileumsymposium ‘Reinventing Chemistry Together’ stonden diverse vooraanstaande sprekers uit de industrie, overheid en academische wereld op het podium. Met voorbeelden uit hun onderzoeksprojecten binnen ARC CBBC, illustreerden een aantal talentvolle onderzoekers de wijze waarop ze invulling geven aan hun gezamenlijke ambitie om klimaatverandering en duurzaamheidsuitdagingen aan te pakken. In drie ARC CBBC-labs werken de PhD-kandidaten van verschillende universiteiten, samen met onderzoekers van AkzoNobel, BASF, Nouryon en Shell, aan onderzoek op het gebied van materialen, coatings en energiedragers. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat,  nam hun gezamenlijke belofte voor een duurzame toekomst in ontvangst.


Lees ook Chemie Magazine | Onderzoek ARC CBBC naar groene bouwstenen chemie groeit gestaag


Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Werkgelegenheid): “Nederland heeft nu een sterke internationale positie als meest concurrerende economie van Europa en als EU innovatieleider. Door gericht te investeren in onderzoek en ontwikkeling, bijvoorbeeld op het gebied van groene chemie, blijven we in staat om duurzame groei te realiseren. Het is nodig dat bedrijven, kennisinstellingen én overheid samen een actievere rol vervullen om te zorgen dat we voldoende talenten opleiden én behouden. Alleen met gouden handen en knappe koppen zijn we in staat om deze kennisvoorsprong vast te houden en technologie daadwerkelijk naar de markt te brengen. Daarom is het goed dat de Nederlandse chemie gezamenlijk aan dit doel blijft werken.” 

Lees meer