17.08.2022

Regionale bijeenkomsten over aanpassingen energie- en onderzoeksplicht

De Energiebesparingsplicht wordt in 2023 aangepast. Dat heeft mede te maken met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Alle gebouweigenaren* worden verplicht te rapporteren over gebouwgebonden maatregelen. 

 

In Nederland is er de energiebesparingsplicht die bedrijven verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van ten hoogste 5 jaar. Deze plicht wordt in 2023 aangepast. Dit houdt onder andere in dat:

  • De plicht in 2023 ook van toepassing is voor bedrijven die een omgevingsvergunning milieu hebben*.
  • De plicht in 2023 ook van toepassing is voor bedrijven die deelnemen aan de Europese broeikasgasemissiehandel (EU ETS).
  • Dat er voor energie-intensieve bedrijven** een onderzoeksplicht energiebesparing geldt.

Er worden vijf regionale bijeenkomsten georganiseerd waarin het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de voorgenomen wetswijzigingen voor de energiebesparingsplicht toelicht. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland neemt vervolgens het stokje over en informeert je over de invulling van de onderzoeksplicht. Ook zullen de informatieplicht en de geactualiseerde Erkende maatregelenlijsten (EML) aan bod komen.

Rotterdam | 14 september 2022
Eindhoven | 19 september 2022
Assen | 22 september 2022
Amsterdam | 27 september 2022
Apeldoorn | 12 oktober 2022

Meer informatie over het programma en de mogelijkheid om je aan te melden, vind je hier.


* Bedrijven die een omgevingsvergunning milieu hebben zijn zogenaamde type C inrichtingen onder de Wet milieubeheer.
** Onder energie-intensieve bedrijven bedoelen we voor deze bijeenkomst bedrijven met een jaarlijks energiegebruik vanaf 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas of een equivalent daarvan.