16.05.2024

Reactie Hoofdlijnenakkoord Koninklijke VNCI-voorzitter Nienke Homan

Het belang van een sterke en duurzame Nederlandse industrie wordt goed benadrukt in het Hoofdlijnenakkoord. Met het doorzetten van een aantal maatregelen zoals maatwerkafspraken voor grote en kleine bedrijven, hergebruik van grondstoffen en de aanpak van de infrastructuur kunnen Nederlandse bedrijven een grote rol spelen in het behalen van de klimaatdoelen en de strategische onafhankelijkheid van Nederland en Europa. De uitvoerbaarheid, denk aan benodigde arbeidskrachten, versnelling van vergunningverlening en de vraag of het te financieren is baren wel zorgen.

 

Nienke Homan: “Wij zijn verheugd dat de nieuwe coalitie de relevantie van de industrie voor Nederland onderstreept. De Nederlandse chemische industrie is belangrijk voor Nederland én Europa. We lopen voorop in innovaties om veilig, circulair en duurzaam te produceren. Het is daarom goed dat de coalitie het klimaatbeleid doorzet en oog heeft voor de grondstoffentransitie en strategische autonomie. Het doorzetten van maatwerk, en dit uitbreiden naar regionale bedrijven vinden wij zeer verstandig. Het terugdraaien van de aangekondigde verhoogde CO2-heffing en energiebelasting sluit aan bij de ambitie voor stabiel overheidsbeleid, en geeft bedrijven de zekerheid die nodig is om de grote transities voor elkaar te krijgen. Dit geldt ook voor de toezegging dat we onszelf niet de markt uit prijzen door aanvullende regels bovenop Europese regelgeving. De ambities van de nieuwe regering op het gebied van bijvoorbeeld klimaat en infrastructuur zoals het oplossen van netcongestie vragen veel van alle betrokken overheidslagen. Voor de uitvoering van het werk zijn veel vakmensen nodig. Kijkend naar de financiële paragraaf zien we knelpunten om die ambities ook daadwerkelijk uit te voeren”.

“De chemische industrie werkt elke dag aan veiligheid en verdere verduurzaming. Daarnaast speelt de chemie een centrale rol in de overgang naar een circulaire economie. Er zijn meerjarige investeringen nodig om deze transities tot een succes te maken. We zijn dan ook blij met de ambitie om het vestigingsklimaat te verbeteren en onderschrijven de wens om vanuit een heldere visie op de ruimtelijke en economische structuur verder te bouwen aan een toekomstbestendige chemische industrie in Nederland. Voorspelbaarheid van beleid en vertrouwen zijn nodig om afspraken te maken voor de lange termijn. Wij kijken er naar uit om daar, samen met het nieuwe kabinet en maatschappelijke partners, uitvoering aan te geven”.