06.02.2024

Publieksprijs waterinnovatie naar Torwash

De winnaars van de Waterinnovatieprijs zijn bekend en VNCI-lid Torwash ging er met de publieksprijs vandoor. Dit bedrijf verzorgt slibloze waterzuivering op een rioolwaterzuivering in waterschap Aa en Maas.

 

De winnaars van de Waterinnovatieprijs 2023/2024 zijn bekendgemaakt tijdens het Waterinnovatiefestival op donderdag 1 februari. De publieksprijs ging naar Torwash, een spin-off van TNO die huist in het waterschap Aa en Maas. Dit bedrijf ontwikkelde een manier om zuiveringsslib energieneutraal te ontwateren, waarbij biobrandstof ontstaat en ze fosfaat terugwinnen.

De Waterinnovatieprijs is een initiatief van de Unie van Waterschappen. Dit jaar maakten zestig innovaties kans om te winnen in één van de vier categorieën: dijken van de toekomst, gezonde leefomgeving, water- en bodemsturend en zogeheten briljantjes, een naam voor slimme toepassingen die een groter podium verdienen.

De hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier en Delfland en de waterschappen Brabantse Delta en Vechtstromen bemachtigden de juryprijs in hun categorie. Delfland won in de categorie gezonde leefomgeving met hun project eDNA, dat helpt om lozingen op te sporen. Het waterschap Vechtstromen won in de categorie briljantjes met een app die data combineert om te achterhalen of bedrijven meer schadelijke stoffen lozen dan is afgesproken.