22.03.2024

Prototype carbon tracking system ontwikkeld

Topsector Energie vroeg Rebel en Kryha om de mogelijkheden van digitale koolstofboekhouding in kaart te brengen.

 

De bedrijven Rebel en Kryha hebben een prototype ontwikkeld om de herkomst van koolstof eenvoudiger vast te leggen. Ze deden dit onderzoek in opdracht van Topsector Energie en de ministeries van EZK, I&W en RVO, die hun vroegen om de mogelijkheden voor digitale koolstofboekhouding in kaart te brengen.

Topsector Energie verwacht dat er, ondanks de ambities om klimaatneutraal te zijn in 2050, een substantiële vraag naar koolstof zal blijven bestaan. Daarom gaat de overheid sturen op afbouw van fossiele koolstof uit aardgas en aardolie. Dat kan bijvoorbeeld door bestaande koolstofhoudende stoffen zoals plastics te hergebruiken en recyclen, door biogrondstoffen in te zetten of door CO2 als grondstof te gebruiken. Als je alternatieve koolstofbronnen inzet, is het van belang om te kunnen traceren waar deze koolstof vandaan komt en hoe die in eindproducten terecht komt.


Chemie Magazine | Volg de koolstof: Carbon Tracking System is nodig en haalbaar [oktober 2021]


Rebel begon met een haalbaarheidsonderzoek en een kleine pilot met partijen uit de PET-keten. Gedurende het afgelopen jaar heeft dat bedrijf samen met Kryha een digitaal systeem ontwikkeld en dit vergeleken met de huidige werkwijze. Daarbij zijn ze nagegaan wat de voor- en nadelen zijn voor overheden en bedrijven als ze deze tool gebruiken om te meten wat de effecten van maatregelen om fossiele koolstof te vervangen zijn. Op dit moment tonen bedrijven via onafhankelijke certificering aan in hoeverre hun producten biogrondstoffen en recyclaat bevatten.

Mark Intven, beleidsadviseur materialentransitie bij de VNCI, ziet het belang van zo’n carbon tracking system. “Vanuit wetgeving zal er een steeds grotere noodzaak komen om duurzame koolstof door de keten heen te blijven volgen. Blockchain kan hier een belangrijke rol in spelen. De VNCI ziet graag dat hier uniforme Europese eisen voor gelden en dat het systeem goed aansluit op de huidige vrijwillige certificeringssystemen.” VNCI-leden Sabic en Neste startten al pilots om de duurzaamheidsvoordelen van producten te traceren.