06.05.2024

Projecten SABIC en LyondellBasell ontvangen Circular Plastics NL-subsidie

De RVO kent 17 miljoen euro aan Circular Plactics NL-subsidies toe aan vier projecten. SABIC en LyondellBasel nemen elk deel aan een van deze vier projecten.

 

De RVO heeft vier aanvragen voor de Circular Plastics NL-subsidie goedgekeurd, waaronder projecten van SABIC en LyondellBasel. Deze subsidie is bedoeld voor projecten in de plasticsketen die zich richten op recycling en het bevorderen van een circulaire economie. Ondernemers konden subsidie aanvragen voor projecten die knelpunten verhelpen of de kwaliteit van recyclaat verbeteren. De totale toekenning bedraagt 17 miljoen euro.

De aanvragen zijn beoordeeld op onder andere relevantie van het project en samenwerking met de ketenpartners. De vier projecten die steun ontvangen zijn ‘Monitoring Quality in Plastic Recycling’ van onder meer LyondellBasell (1,9 miljoen euro), ‘TEXPOWER’ (4,7 miljoen euro), ‘SKILLS’ (2,9 miljoen euro) en ‘Cap-to-Cap Recycling’ van onder meer SABIC (7,4 miljoen euro). Voor twee andere onderwerpen is de beoordelingstermijn verlengd.

Circular Plastics NL stelt in 2024 opnieuw 30 miljoen euro beschikbaar voor een nieuwe subsidieronde. Het programma richt zich op knelpunten binnen diverse waardeketens. Het doel is om met subsidies de transitie naar een circulaire economie te versnellen, met als uiteindelijk doel een volledig circulaire plasticketen in Nederland in 2050.

SABIC en LyondellBasel zijn lid van de VNCI.