21.01.2022

Programmabestuur GroenvermogenNL van start

Marjan Oudeman, Paulien Herder en Paul de Krom treden per 14 februari 2022 aan als programmabestuur voor het groeifondsprogramma GroenvermogenNL. Met een eerste reservering vanuit het Nationaal Groeifonds van 338 miljoen euro zal stichting GroenvermogenNL de omschakeling naar een groene waterstofeconomie en groene chemie ondersteunen.

 

Met het aantreden van het programmabestuur start het investeringsprogramma GroenvermogenNL. Aan het eind van het eerste kwartaal van dit jaar wordt het R&D- en human capital programma uitgerold. Parallel wordt medio maart een eerste tender voor kleine demonstratieprojecten opengesteld. Manon Janssen (voormalig boegbeeld Topsector Energie), die samen met collega-boegbeelden van High Tech Systemen en Materialen (HTSM) en Chemie (ChemistryNL) het programmabestuur samenstelde, is verheugd met het aantredende programmabestuur: “We kiezen voor bestuurlijke ervaring en sterke verbinders die bereid zijn regie te voeren. Ik ben alle drie zeer erkentelijk dat zij deze maatschappelijke opgave voor Nederland willen oppakken.”

Afgelopen voorjaar heeft de commissie Nationaal Groeifonds 338 miljoen euro gereserveerd voor het programma GroenvermogenNL op het gebied van waterstofproductie en de toepassing van waterstof en groene elektronen in de energie-intensieve industrie. De doelstelling van GroenvermogenNL is een sterk nationaal en regionaal verankerd innovatie-ecosysteem voor waterstofproductie en -toepassingen. Het programma bestaat uit drie hoofdonderdelen:

  1. Opschalen en innoveren
  2. Ombouwen en bouwen
  3. Omscholen en opleiden

Directeur-Generaal voor Bedrijfsleven en Innovatie bij het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK), Focco Vijselaar: “Ik ben zeer verheugd dat dit ervaren bestuur bereid is om de verduurzaming van ons energiesysteem en de industrie mede vorm te geven. EZK steunt het bestuur in haar missie om van GroenvermogenNL een succes te maken."


Paul de Krom treedt per 1 februari aan als voorzitter van de Koninklijke VNCI.