20.10.2022

Plastic waardeketen roept op tot vrij verkeer van afval binnen EU

Plastics Europe roept op tot het spoedig herzien van de Europese regelgeving voor het transport van afval binnen de EU (Waste Shipment Regulation – WSR), om de EU 2050-doelstellingen voor circulariteit en netto nul te ondersteunen. De huidige regels werken belemmerend voor het recyclen van plastic afval, waardoor te veel afval op stortplaatsen en in verbrandingsovens verdwijnt.

 

De huidige EU-regels voor het verschepen van afval vereisen dat recyclers in de EU een goedkeuringsprocedure doorlopen voordat plastic afval over grenzen binnen de Unie mag worden getransporteerd. Deze complexe zogeheten pre-consent-procedure, waarbij goedkeuring soms tot wel vier jaar op zich laat wachten, moeten recyclers voor elk afvaltransport opnieuw doorlopen.

De hindernissen die dit opwerpt voor een vrij transport van afval binnen de Europese markt, zorgt voor een nijpend tekort aan gerecycled en te recyclen plastic en frustreert investeringen in de benodigde infrastructuur en innovatieve technieken voor recycling, zoals chemische recycling.

De VNCI steunt de wens tot aanpassing van de Europese wetgeving om een veilige en verantwoorde verwerking van deze afvalstromen zonder onnodige drempels mogelijk te maken. Mark Intven, Beleidsadviseur Materialentransitie: “Plastic afval is één van de belangrijke alternatieve koolstofbronnen voor het realiseren van de materialentransitie door de chemie. Steeds meer van onze leden passen hun processen aan om nieuwe producten afkomstig uit afval te kunnen maken.”

Lees het volledige bericht


Circulaire economie

De chemische industrie is een cruciaal onderdeel van een circulaire economie. In het rapport ‘van Routekaart naar Realiteit’ hebben de VNCI en haar leden de ambitie uitgesproken om in 2050 volledig circulair te opereren. Dat betekent dat we in de komende 30 jaar niet alleen een volledige energietransitie te maken hebben, maar ook een materialentransitie.

Lees verder over onze inzet