26.09.2020

Oproep VNO-NCW en MKB-Nederland: "Voorkom tweede lockdown"

"Trek alles uit de kast om een tweede golf en lockdown te voorkomen!" Die oproep doen ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland aan iedereen in Nederland. En vooral ook aan alle bedrijven in hun achterban. De ondernemingsorganisaties zijn uitermate verontrust over het oplopende aantal COVID-19 besmettingen en vrezen een tweede golf. 

 

Als we op deze lijn door gaan, raakt de zorg weer overbelast en dreigen we in een tweede lockdown terecht te komen en zitten we straks met zijn allen weer thuis, waarschuwen VNO-NCW en MKB-Nederland. "Dan zal onze economie verder krimpen, met alle rampzalige gevolgen van dien voor banen, bedrijvigheid, welzijn en toekomstige belastinginkomsten. Dit moet absoluut worden voorkomen."

Aandacht voor sectorprotocollen

Alleen samen krijgen we corona onder controle, stellen de organisaties. Daarom roepen ze alle branches en bedrijven op om alle sectorprotocollen die tijdens de eerste golf zijn ontwikkeld strikt na te leven en de aandacht hiervoor niet te laten verslappen.

Aanspreken op naleving

In deze protocollen staan basisafspraken om de 1,5 meter regel en andere hygiëneregels zo werkbaar mogelijk te maken. Omdat bedrijven, winkels, bouwlocaties en bijvoorbeeld fabrieken plekken zijn waar veel mensen elkaar treffen, is het belangrijk dat zij hier samen met werkenden en klanten hun verantwoordelijkheid nemen en dit zoveel mogelijk zichtbaar maken. Ook is het noodzakelijk om werknemers, klanten en bezoekers waar nodig aan te spreken op naleving van de regels.

Misstanden openbare ruimte aanpakken

Omdat veel van de besmettingen in de privésfeer plaatsvindt, gaan extra overheidsmaatregelen gericht op ondernemingen waarschijnlijk in de praktijk weinig effect sorteren behalve nog meer economische schade aanrichten, denken VNO-NCW en MKB-Nederland. "Essentieel voor het weer onder controle krijgen van de tweede golf is dan ook in de eerste plaats het strenger naleven van de huidige regels." De ondernemingsorganisaties vragen dan ook om met lokale bestuurders of de veiligheidsregio contact op te nemen als er op dit vlak misstanden gesignaleerd worden in de openbare ruimte.

Testcapaciteit en sneltesten

Van de overheid verwachten VNO-NCW en MKB-Nederland dat de testcapaciteit en het sneltesten nu snel op stoom komt. Testen en bronnen- en contactonderzoek zijn de beste manier om het virus op te sporen en in te dammen en nieuwe verdere schade aan de gezondheid én economie te voorkomen. "Wij blijven er daarom bij het kabinet op aandringen dat alle beschikbare test- en labcapaciteit zo spoedig mogelijk wordt gecontracteerd én drastisch wordt opgeschaald. Wij helpen daar met onze achterban graag aan mee, omdat we samen in deze wedstrijd zitten."


Handreiking 'Veilig en gezond (samen)werken'

De Koninklijke VNCI heeft een handreiking ‘Veilig en gezond (samen)werken’ voor de chemische industrie opgesteld. Deze richtlijnen moeten er voor zorgen dat in de chemische sector veilig kan worden gewerkt tijdens de coronacrisis. Uitgangspunt bij het voorkomen van verdere verspreiding van COVID-19 is dat we 1,5 meter afstand van elkaar houden.