30.03.2023

Stel uniforme regels op voor het aandeel chemisch recyclaat in producten

De Europese chemiekoepel Cefic heeft samen met dertig andere Europese brancheverenigingen aangedrongen op uniforme regels voor het berekenen van het aandeel chemisch recyclaat in plastics. 

 

De 31 brancheverenigingen deden deze oproep afgelopen week in een gezamenlijke brief aan de Europese Commissie. Ze zijn voorstander van de zogenoemde massabalansbenadering als rekenmodel hiervoor. Deze is nodig omdat gerecyclede grondstoffen samen met de fossiele worden verwerkt in de huidige productie-installaties. Aangezien het niet mogelijk is om deze stromen fysiek gescheiden te houden, heb je een methode nodig om de hoeveelheid gerecycleerd materiaal die aan producten wordt toegewezen, nauwkeurig te berekenen en te verifiëren. Ze roepen Brussel op om nog dit jaar een wettelijke basis op te nemen voor de massabalansberekening voor het aandeel chemisch recyclaat in plastics in de Single Use Plastics Directive (SUPD).

Een geharmoniseerde Europese regeling voor het berekenen van chemisch gerecyclede feedstock is een belangrijke voorwaarde voor een intensivering van investeringen in Europese infrastructuur voor chemische recycling, schrijven de brancheverenigingen. “Om de groei van chemische recycling te versnellen, moeten investeerders erop kunnen vertrouwen dat chemische recycling volledig wordt erkend en dat de Europese Commissie het massabalansmodel erkent”, zegt Virginia Janssens, directeur Plastics Europe in een gezamenlijk statement.

Annick Meerschman, directeur Innovatie bij Cefic, vult aan: “Het ondersteunen van chemische recycling, als aanvullende oplossing op mechanische recycling, zal meer investeringen in deze technologie aantrekken en de EU helpen in het halen van de 2030 doelstellingen voor gerecyclede content in plastic producten.”

Europese aanpak

De VNCI is voorstander van een Europese aanpak die zich richt op doelen met betrekking tot een aandeel hernieuwbare koolstof in producten. Dit speelt nu al op het gebied van (single use) verpakkingen, maar zal straks voor veel meer productgroepen en -toepassingen gaan gelden. Mark Intven, beleidsadviseur Materialentransitie bij de VNCI: “De massabalansmethode maakt het mogelijk om onze huidige productie-infrastructuur te blijven gebruiken zodat de beschikbaarheid van gerecyclede materialen versneld opgeschaald kan worden. Veel van onze leden zijn momenteel bezig met de ontwikkeling en opschaling van chemische recycling. Zij hechten er groot belang aan dat er daarom snel duidelijkheid komt hoe we deze methode in de praktijk kunnen gebruiken. De insteek zou moeten zijn om zoveel mogelijk gerecyclede grondstoffen weer terug te krijgen in materiaaltoepassingen, via de zogenaamde fuel-use exempt variant. De uitvoeringsregels van de SUPD bieden de eerste mogelijkheid om hiervoor een wettelijke basis te leggen. Daarnaast is het zaak dat deze coherente en consistente regels ook eenduidig gaan gelden in alle andere toekomstige wetgeving, die betrekking heeft op toepassing van gerecyclede content in plastics en in andere chemische materialen. Dit zou een enorme stimulans voor de circulaire economie zijn. Het zou de strategische autonomie van de EU op het gebied van grondstoffen vergroten en het draagt wezenlijk bij aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen.”

Chemische recycling, in aanvulling op mechanische recycling, is naast de inzet van biogrondstoffen en op termijn hergebruik van CO/CO2 onmisbaar voor het behalen van de Europese klimaatdoelstellingen en circulariteit van plastics in 2050.


Cefic | Cross sectoral statement on the policy framework needed to deliver recycled content in key plastics applications