15.06.2023

Onderzoek Safety Delta Nederland gepubliceerd

In de transportsector wordt steeds meer gebruikgemaakt van alternatief aangedreven vrachtwagens (AAV’s). Safety Delta Nederland heeft onderzoek gedaan naar de vraag of AAV-vervoer risico’s met zich meebrengt op petrochemische bedrijfsterreinen.

 

AAV's zijn vrachtauto’s die gebruik maken van aardgas (LNG of CNG) of waterstof als brandstof, of die elektrisch worden aangedreven. Het rapport beschrijft realistische incidentscenario’s die zich kunnen voordoen met AAV’s en waarvan verwacht wordt dat ze significante impact kunnen hebben op de veiligheid op en om deze petrochemische bedrijfslocaties. Het rapport beschrijft verder mogelijke maatregelen om de risico’s te beheersen. De VNCI en diverse VNCI-leden hebben deelgenomen aan het onderzoek.


Lees het NIPV Rapport – Veiligheid alternatief aangedreven voertuigen op chemische sites – Incidentscenario’s


Praktijktest

De ontwikkelde scenario’s en voorgestelde maatregelen vormen de opmaat voor de nog uit te voeren praktijktest. Belangstellende bedrijven kunnen zich hiervoor aanmelden via hun brancheverenigingen (VNCI, VOTOB of VeMoBin) of via de website van Safety Delta Nederland. Binnen de VNCI kun je contact opnemen met bareman@vnci.nl.