24.11.2022

Onderzoek: chemie groot aandeel R&D energietransitie

Chemiebedrijven hebben – naast kennisinstituten - een groot aandeel in de totale investeringen in onderzoek en ontwikkeling rond de energietransitie. Dat blijkt uit een investeringsanalyse van SEO Economisch Onderzoek over de periode 2016-2021.

 

Shell en Eneco voeren de lijst aan met de meeste uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling, gevolgd door Dow. In de top twintig staan ook andere lidbedrijven van de VNCI, zoals Nobian, SABIC, Huntsman, Avantium en Air Liquide. Hun uitgaven richten zich met name op energiebesparing, flexibiliteit van het energiesysteem, biomassa, warmte en circulariteit.

“De energietransitie is een enorme opgave, waarbij zon en wind de werkpaarden zijn. Dit onderzoek laat zien dat als we er met zijn allen de schouders onder zetten, versnelling mogelijk is”, zegt Erik Verbrugge, Beleidsadviseur Innovatie bij de VNCI. “Als we de energietransitie de komende jaren verder willen versnellen, is het essentieel dat we blijven investeren in innovatie, zowel in de ontwikkeling van nieuwe technologieën als opschaling en systeemintegratie. Daarom moeten we ervoor zorgen dat Nederland aantrekkelijk is en blijft voor bedrijven om te investeren in technologie die nodig is voor de energie- en materialentransitie.”

In de periode 2016-2021 is er 15.667 MW aan hernieuwbare energie bijgekomen waarbij thermische energie, zonnestroom en wind op zee een belangrijke rol spelen. Voor de toekomst verwacht SEO een sterke groei in waterstof en wind op zee, die de verduurzaming van de industrie en de energieonafhankelijkheid verder moeten bevorderen.

SEO analyseerde in dit onderzoek de investeringen in duurzame energie in Nederland en de partijen daarachter. Duurzame energie omvat alle energie die uit hernieuwbare bronnen wordt opgewekt. Daarnaast worden ook andere technologieën die broeikasgassen reduceren onderzocht, zoals CO2-opslag en waterstof. De onderzoekers baseren zich op gegevens van het CBS, data van RVO over subsidieregelingen, en subsidies van de Topsector Energie voor onderzoek en ontwikkeling.