02.07.2024

Ondersteuningsprogramma netcongestie voor bedrijfsleven

Ons stroomnet raakt overbelast. Daardoor worden veel bedrijven geconfronteerd met netcongestie. Meer dan 9.500 bedrijven staan inmiddels op de wachtlijst voor een aansluiting of extra uitbreiding van hun stroomaansluiting. Dat belemmert de economische groei en vertraagt de verduurzaming.

 

Om ondernemers beter te betrekken en ondersteunen bij netcongestie is VNO-NCW en MKB-Nederland het ondersteuningsprogramma ‘Netcongestie bedrijfsleven’ gestart, met subsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Ten eerste wil het programma praktische informatie aanreiken aan het bedrijfsleven. Op ondernemen.nl/netcongestie kunnen bedrijven informatie vinden over netcongestie, vanuit hun leefwereld en problematiek beschreven. Hier vind je praktische oplossingsrichtingen, praktijkverhalen en informatie over de laatste ontwikkelingen. Ook reist het programma door het hele land om netcongestie uit te leggen en te luisteren naar ondernemers.

Ten tweede verzamelt het programma knelpunten, behoeftes en ideeën van ondernemers voor de aanpak van netcongestie. Om deze vervolgens kenbaar te maken bij overheden en netbeheerders, waardoor spelregels, wet- en regelgeving kunnen worden aangepast of versneld.

Tot slot zal programmamanager Servaas van der Ven in een latere fase een opschalingsplan opstellen voor de aanpak van netcongestie. Als oplossingen op veel grotere schaal kunnen worden uitgerold, is het nodig dat wordt gekeken naar beschikbare volumes en capaciteit: wat kan er wel en wat niet?

Meer weten? Kijk op deze website of neem contact op met Servaas van der Ven, programmamanager ‘Netcongestie bedrijfsleven’.