16.06.2022

OCI start uitbreiding ammoniak-importterminal

OCI heeft een definitief investeringsbesluit heeft genomen voor de eerste fase van het uitbreidingsproject van haar ammoniak-importterminal in de haven van Rotterdam in Nederland. 

 

De terminal is strategisch gelegen om de opkomende vraag naar ammoniak voor het bunkeren van zeeschepen te vergemakkelijken. De terminal fungeert ook als een hub voor waterstof die wordt geïmporteerd in de vorm van ammoniak uit regio's met voldoende aardgas en hernieuwbare bronnen (zoals het Midden-Oosten en Noord-Afrika) om te voldoen aan het verwachte toekomstige waterstoftekort van Europa.

De uitbreiding wordt gefaseerd in gang gezet met een initiële toename van de doorvoercapaciteit van de huidige circa 400 ktpa tot 1,2 miljoen ton per jaar. Dit wordt gerealiseerd door goedkope upgrades van de bestaande infrastructuur van OCI. Voor de tweede fase heeft OCI een basis engineeringpakket afgerond voor de bouw van een nieuwe ammoniaktank op wereldschaal op de terminal, die, samen met een opschaling van de aanlegsteigerinfrastructuur, een potentiële toename van de overslag tot boven de 3 miljoen mogelijk maakt.

OCI is van plan om dit jaar met vergunningverleningsactiviteiten te beginnen, om in staat te zijn de doorvoercapaciteit snel te vergroten naarmate de vraag naar schone ammoniak zich op middellange termijn ontwikkelt.

Lees het volledige bericht