06.12.2022

Nulmeting innovatie bij Brzo-bedrijven

BRZO+, het samenwerkingsverband van de Brzo-inspectiediensten, doet onderzoek naar innovatiekansen bij Brzo-bedrijven met verouderde ontwerpen. Doel van deze nulmeting is een beeld te krijgen van de huidige situatie.

 

De nulmeting is bedoeld voor de identificatie van mogelijke aanknopingspunten voor de toezichthouders om deze innovatie bij de bedrijven te bevorderen. BRZO+ zal in overleg met de branches zoals de VNCI de uitkomsten van de geanonimiseerde enquête bespreken.

Aanleiding voor het onderzoek is de aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het rapport Chemie in samenwerking - Veiligheid op het industriecomplex Chemelot (2018). De Onderzoeksraad stelt dat verouderde ontwerpen van installaties een achterliggende factor is van incidenten en geeft in het rapport BRZO+ de volgende aanbeveling: Bevorder dat toezichthouders in Brzo-inspecties expliciet aandacht geven aan de risico’s van verouderde ontwerpen van installaties.

Online enquête

Alle Brzo-bedrijven hebben eind oktober een brief ontvangen met het verzoek via de online enquête aan de nulmeting deel te nemen. BRZO+ wil benadrukken dat het om een nulmeting gaat waarmee een beeld van de huidige situatie bij Brzo-bedrijven kan worden gevormd. Het maakt dus niet uit of een bedrijf wel of geen innovaties toegepast heeft. Medewerking aan het onderzoek is geheel op vrijwillige en anonieme basis. Resultaten zullen niet te herleiden zijn naar individuele respondenten. 


Zie ook Nulmeting innovatie bij Brzo-bedrijven - BRZO+