15.09.2022

Nieuwe TKI bundelt krachten chemie, biobased economy en circulaire economie

Vanaf januari 2023 zullen de TKI Chemie en TKI Biobased economy samen opgaan in een nieuw op te richten TKI. Dit moet voor meer synergie en slagkracht zorgen, aldus Tom van Aken, kwartiermaker voor het nieuwe TKI en CEO van Avantium.

 

De VNCI juicht de krachtenbundeling toe. “De chemie levert de basisgrondstoffen voor vele producten en materialen. In de toekomst zullen die niet meer van fossiele bronnen komen, maar van biobased materiaal, of uit hergebruik van afval”, zegt VNCI-directeur Manon Bloemer. “Het nieuwe TKI gaat gefocust werken aan innovaties op deze nieuwe grondstofbronnen. Veel partijen zijn hier al mee bezig, maar ik verwacht dat het samengebrachte TKI meer innovatiekracht heeft én versnippering voorkomt.”

Efficiëntieslag

Tot nu toe was de innovatieagenda voor biobased economy organisatorisch ondergebracht bij drie verschillende topsectoren. “Met deze samensmelting kunnen we een enorme efficiëntieslag maken in het innovatiebeleid van de topsectoren Chemie, Agri&Food en Energie”, gelooft Jacqueline Vaessen, boegbeeld van de topsector Chemie. Ze gaat ervoor zorgen dat biobased economy een herkenbaar zwaartepunt blijft in de nieuw op te richten organisatie. “Voor een circulaire economie zijn alternatieven voor fossiele bronnen beperkt: het is recycling, CO2 uit de atmosfeer of biomassa. Het is niet de vraag of, maar vooral hoe snel en op welke schaal biomassa het fossiele tijdperk gaat uitluiden.”

Nu al wordt nauw samengewerkt tussen de verschillende sectoren op het gebied van biobased economy: door de chemiesector (gebruik van biogrondstoffen), de energiesector (biomassa voor biobrandstoffen, biogas en bio-energie) en de agri- en foodsector (landbouwgewassen als grondstof en voor voeding).  

Hoogwaardige inzet

De VNCI is voorstander van een zo hoogwaardig mogelijke inzet van biobased grondstoffen of hergebruik van afval. Bloemer: “Dus liever niet verbranden als energiebron (wat nu vaak gebeurt), maar inzetten om weer nieuwe producten en materialen van te maken. Dat is de werkelijke basis van een circulaire economie.”

David Pappie, directeur Topsectoren en Industriebeleid van het ministerie EZK, vult aan: “De recente brief van het kabinet over biogrondstoffen en het belang van hoogwaardige toepassing in de chemie en materialen maken dat een slagvaardige entiteit met focus op biochemie en materialen van belang is.”