08.03.2023

Nieuwe subsidieregelingen voor verduurzaming industrie

Het kabinet stelt in een nieuwe ronde subsidieregeling ruim € 270 miljoen beschikbaar voor energie- en innovatieprojecten en de verduurzaming van de industrie.

 

Bedrijven en kennisinstellingen die innoveren of investeringen doen om CO2-uitstoot te verminderen, kunnen vanaf 15 maart een beroep doen op één van deze subsidies.

DEI+

Er is € 74 miljoen beschikbaar voor de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+). Met deze regeling worden bedrijven en kennisinstellingen ondersteund in het uitvoeren van innovatieve pilot- en demonstratieprojecten die leiden tot CO2-reductie in 2030. De projecten moeten bijdragen aan een CO2-vrij elektriciteitssysteem, een aardgasvrije gebouwde omgeving of een klimaatneutrale en circulaire industrie. De regeling staat open van 15 maart 2023 tot en met 31 augustus 2023.

VEKI

Voor de regeling Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) is € 138 miljoen beschikbaar. Deze regeling ondersteunt CO2-besparende maatregelen waarvan de werking bewezen is. Deze maatregelen zijn vaak nog niet rendabel, hebben een hoge terugverdientijd of extra ondersteuning nodig. Deze investeringen dragen bij aan het verduurzamen van de industrie. De VEKI is aan te vragen van 15 maart 2023 tot en met 9 januari 2024.

Overige subsidies

Enkele andere regelingen die dit voorjaar worden opengesteld zijn de Hernieuwbare Energieregeling (HER+) en tenders voor de Topsector Energie (TSE). De regelingen moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat de energietransitie betaalbaarder wordt en innovaties in de industrie op het gebied van circulaire economie worden gestimuleerd. Aanvragen zijn vanaf 3 april mogelijk.


De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regelingen uit. Het complete overzicht en meer informatie is te vinden op de website van RVO en in de Staatscourant.