03.10.2023

Nieuwe internationale afspraken over beheer chemicaliën

Bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties hebben nieuwe internationale afspraken gemaakt om chemicaliën veiliger te gebruiken, te beheren en om afval beter te verwerken. Doel is om schade aan de planeet door chemicaliën uit te bannen.

 

De VN-resolutie met vrijwillige afspraken werd afgelopen week opgesteld door meer dan honderd landen, NGO’s en de ICCA - de wereldwijde branchevereniging voor de chemische industrie - met een delegatie van Cefic tijdens de internationale VN-conferentie ICCM5 in Bonn. Namens Nederland ondertekende staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) de slotverklaring.

Raamwerk

“Een prachtige ervaring om te zien hoe VN-resoluties tot stand komen”, aldus Rosienne Steensma, hoofd Duurzame Stoffen, Veiligheid, Gezondheid en Milieu bij de VNCI, en aanwezig in Bonn. “Teksten werden tussen haakjes geplaatst en dan bediscussieerd. Op een bepaald moment stond er zelfs een komma tussen haakjes. Het is fantastisch dat er na dagenlang vergaderen, weinig slaap en veel koffie eindelijk een raamwerk ligt om de negatieve gevolgen van chemische stoffen wereldwijd aan te pakken en afval te verminderen.”

Met de goedkeuring van dit wereldwijde kader voor chemische stoffen zijn vervuiling en afval erkend als planetaire crisis. De crises van klimaatverandering en natuur- en biodiversiteitsverlies, hebben die kaders al.

Uniforme labeling

In de verklaring is onder andere vastgelegd dat informatie over stoffen in producten beter beschikbaar moet zijn. Ook is er afgesproken dat alle betrokken landen een uniforme manier van het labelen van chemische stoffen gaan invoeren. Hiermee wordt het voor Nederland en Europa makkelijker om gevaarlijke stoffen in geïmporteerde producten te volgen en waar nodig te verbieden. Een ander voordeel is dat het makkelijker wordt om die stoffen op de juiste manier te recyclen: een stap in het circulair maken van chemische stoffen.

Veiliger en duurzameer alternatieven

Het raamwerk roept op tot de geleidelijke afschaffing tegen 2035 van zeer gevaarlijke pesticiden in de landbouw. Daarnaast richt het zich op de overgang naar veiligere en duurzamere chemische alternatieven. De VNCI is met dit onderwerp al actief bezig in het kader van de Europese Chemicals Strategy for Sustainability. Ook het verantwoorde beheer van chemicaliën in verschillende sectoren - waaronder de industrie, de landbouw en de gezondheidszorg - is onderdeel van de afspraken.

De markt voor producten met chemische stoffen is internationaal, evenals de uitstoot van chemische stoffen. Daarom is het belangrijk dat er internationale afspraken worden gemaakt over chemische stoffen en afval. De nieuwe afspraken hebben vooral gevolgen voor producenten buiten Europa: binnen Europa bestaan al strenge regels. Voor de industrie in Nederland zal dit leiden tot een beter gelijk speelveld.

De nieuwe afspraken gaan er ook voor zorgen dat schadelijke stoffen en afval niet in andere landen gedumpt mogen worden en gaan illegale handel tegen. Zo mogen stoffen niet geëxporteerd worden als de stof in het land zelf niet gebruikt mag worden. Dat voorkomt het aanbieden van en dumpen van schadelijke stoffen op andere plekken.

Meer weten? Lees hier over de Global Framework on Chemicals