14.05.2024

Nieuwe editie Lichtkogel over materialentransitie

Het nieuwe trenddossier van de Lichtkogel – een halfjaarlijkse uitgave van Rijkswaterstaat – heeft als onderwerp de materialentransitie. Vanuit verschillende kanten belicht de uitgave nieuwe trends en ontwikkelingen. Namens de VNCI had Mark Intven, beleidsadviseur Materialentransitie, zitting in de redactieraad.

 

“De meeste Nederlanders weten inmiddels wel dat er een energietransitie gaande is”, zegt Hilde Roothart, trendonderzoeker bij Rijkswaterstaat. “Dat er ook hard gewerkt wordt aan een materialentransitie is veel minder bekend. Toch is die net zo goed nodig om het doel van een klimaatneutraal Nederland te halen.” In de nieuwe editie van de Lichtkogel wordt nader onderzocht hoe kansen benut kunnen worden om deze transitie te realiseren.

In deze uitgave staan artikelen over de verschillende paden die bewandeld kunnen worden binnen de materialentransitie, zoals het verminderen van materiaalgebruik, inzet op onderhoud en renovatie, hergebruik van producten of onderdelen en terugwinnen van energie uit materialen. De bouwsector is door het gebruik van materialen als beton, asfalt en staal verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de totale CO2-uitstoot.

Redactieraad

Voor dit trenddossier over de materialentransitie is een redactieraad gevormd met deelnemers vanuit CE Delft, Koninklijke VNCI, Planbureau voor de Leefomgeving, Platform WOW, TU Delft, Vereniging Oppervlaktebehandelend Nederland, twee bouwbedrijven (G. van der Ven Aannemingsbedrijf en Heijmans) en Rijkswaterstaat. Gezamenlijk bespraken zij de urgentie van dit onderwerp en de invalshoeken die zij voor het voetlicht wilden brengen.

Over Lichtkogel

De Lichtkogel is een platform voor dialoog over trends en ontwikkelingen voor en van professionals die werken aan de toekomst van de fysieke leefomgeving. Dit platform maakt deel uit van het programma Strategische Verkenningen van Rijkswaterstaat.


Op donderdagmiddag 13 juni organiseert het platform in de Metaal Kathedraal in Utrecht een Lichtkogel Experience over de materialentransitie. Klik hier voor programma en aanmelden.


Lees hier de editie over de materialentransitie