16.10.2023

Nieuwe consultatie vrijwillige vermindering gasafname

Voor bedrijven die gebruik maken van het gastransportnet is een nieuwe consultatie beschikbaar. De regeling tijdelijke vrijwillige vermindering gasafname stimuleert de vrijwillige reductie van de afname van gas. Bedrijven en andere grote gasafnemers hebben tot en met 10 november de tijd om te reageren.

 

Het doel van de regeling is om zo’n drie miljoen kuub (m3) gas per dag te besparen als de regeling ingezet wordt. Dit is mede afhankelijk van de hoogte van het nader vast te stellen subsidiebudget. Bedrijven kunnen na openstelling van de regeling tijdens het tweede niveau van een gascrisis (alarmniveau), aangeven tegen welke vergoeding zij een bepaalde hoeveelheid gas kunnen besparen.

De bedrijven moeten de gasbesparing realiseren door middel van het verminderen van de productie. Voor iedere m gasbesparing ontvangt de ontvanger een vergoeding. De subsidie wordt over aanvragers verdeeld door middel van rangschikking op basis van prijs. Er moet minimaal gemiddeld 2500 m gas per dag worden bespaard gedurende een periode van tenminste 14 en hoogstens 28 dagen.

Onder voorbehoud

Op dit moment wordt de regeling aangeboden onder voorbehoud van een goedkeuringsprocedure bij de Europese Commissie. Na de consultatieperiode worden de reacties verwerkt zodat deze klaar staat. De regeling is pas openbaar als de crisis is opgeschaald. 


Lees hier meer over de consultatie. Via deze link kun je er ook op reageren.