01.04.2022

Nieuw veevoeradditief DSM verlaagt methaanemissies van melkkoeien

FrieslandCampina start als eerste in Europa een grootschalige pilot om op het boerenerf praktijkervaring op te doen met Bovaer®, het innovatieve voeradditief van VNCI-lid DSM dat de methaanuitstoot van koeien met gemiddeld 30 procent verlaagt.
 

De EU keurde het middel in februari 2022 goed voor gebruik, waarop de partijen meteen besloten tot deze pilot. De Nederlandse voerleverancier Agrifirm zal het voeradditief aan de deelnemende boeren leveren. Met innovaties als deze bouwen melkveehouders voort op de duurzaamheidsverbeteringen door de jaren heen en dragen ze bij aan een duurzaam voedselsysteem. 

De samenwerking tussen de Nederlandse bedrijven FrieslandCampina, DSM en Agrifirm op het gebied van Bovaer® is een belangrijke stap in de verdere verduurzaming van de zuivelsector. Het is de bedoeling dat ongeveer 200 Nederlandse, FrieslandCampina-melkveebedrijven in de tweede helft van 2022 aan de pilot deelnemen. Afhankelijk van de uitkomsten wordt het gebruik van Bovaer® vanaf 2023 verder opgeschaald.

Lees het volledige bericht

In Kidsweek een uitleg over de methaanuitstoot van koeien