27.09.2023

Nienke Homan ontvangt waterstofmedaille

Nienke Homan, voorzitter van de VNCI, heeft een waterstofmedaille in ontvangst genomen op het Havendiner van Groningen Seaports voor haar betrokkenheid bij de waterstoftransitie.

 

Cas König, CEO van Groningen Seaports, overhandigde Nienke Homan de medaille. De jury vindt dat Nienke naam gemaakt heeft als actieve voorvechter van een versnelde klimaat-, milieu- en energietransitie. Volgens het juryrapport heeft ze dit niet alleen in haar eigen regio gedaan, maar ook nationaal en internationaal. Ze is ook in haar rol als voorzitter van de VNCI nauw betrokken bij de waterstoftransitie en streeft naar een chemische industrie die commercieel en duurzaam is. Waterstof is hier een belangrijk onderdeel van. Nienke Homan heeft zich eveneens ingezet voor de herpositionering van Noord-Nederland als moderne, groene (waterstof)regio.

Sustainable hydrogen valleys

Het juryrapport noemt ook haar werkzaamheden als bestuurder bij de groene waterstoforganisatie GH2 en de internationale organisatie Impact Hydrogen. Deze organisatie brengt sustainable hydrogen valleys tot leven in opkomende economieën. Verschillende Afrikaanse landen zijn hierbij betrokken.

Nienke Homan: "Ons land heeft door een historie met aardgas, handel in energie en aanwezige industrie de afgelopen decennia een grote afhankelijkheid van aardgas opgebouwd. De Eemshaven, Chemelot en de Maasvlakte zijn hier voorbeelden van. We hebben daarmee een energiesysteem gebouwd dat te afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Daar willen we snel van af, maar dat betekent dat we van Nederland-aardgasland naar Nederland-waterstofland moeten.”

Over Missie H2

De waterstofmedaille is een initatief van Missie H2. Hun doel is om partijen rondom de energietransitie te inspireren, verbinden en stimuleren groter, sneller en samen bij te dragen aan Nederland als hét Waterstofland 2030. Ze geven koplopers in de energietransitie en aanvoerders van Nederland Waterstofland een podium en zetten ze in de spotlight door waterstofmedailles uit te reiken.


Foto: Jan Buwalda