08.02.2024

Neuzen dezelfde kant op: de toekomst is groen, gezond én circulair

We zijn het allemaal eens over de richting die we op willen: de toekomst is groen, gezond én circulair. Wetenschap, overheid en industrie delen dezelfde visie over de circulaire economie. Dat was één van de slotconclusies die Antoine Heideveld, directeur van Het Groene Brein, woensdag trok tijdens een gezamenlijk event over circulaire chemie bij het SustainaLab op het UvA Science Park in Amsterdam.

 

Wat is er nodig om de transitie te maken van een lineaire naar een circulaire chemie? Welke technologieën zijn er al, en welke belemmeringen zien corporates en startups in de chemische sector? Een panel met vertegenwoordigers van de overheid (Willem Evers, ministerie IenW), wetenschap (Chris Slootweg, UvA), industrie (Manon Bloemer, VNCI) en investeerders (Xandra Weinbeck, Invest-NL) boog zich over deze vragen.

Circular by design

Maar eerst vertelde Chris Slootweg (universitair hoofddocent circulaire chemie) over duurzame chemie en hoe we een lineaire chemie kunnen ombuigen naar circulair. “Nu is het lineaire denken nog dominant, maar dat leidt tot schaarste, afvalproblemen met schade aan klimaat en milieu tot gevolg”, aldus Slootweg. De oplossing hiervoor is: circulaire chemie. En dat gaat verder dan recycling, aldus Slootweg. Bij écht circulair draait het om green, circular en safe by design. Ofwel ontwerp stoffen zodanig dat ze makkelijk kunnen worden hergebruikt – circular by design. Daarvoor moet het systeem helemaal anders, want vrijwel elk product zal opnieuw moeten worden ontworpen, vertelde Slootweg aan de hand van een voorbeeld over brandvertragers. En de chemie speelt daarbij een sleutelrol.

Belemmeringen

Na Slootweg was het de beurt aan drie chemiebedrijven om hun ervaringen op het gebied van circulaire economie te delen. Met welke innovatieve technologieën werken zij en welke belemmeringen zien zij? Roger Blokland van Relement, Linda Duijs van LyondellBasell en Ingo Schoots van Q-plastics vertelden over de kansen en mogelijkheden om te komen tot circulaire chemische producten, maar ook de obstakels die zij op hun pad treffen bij de transitie naar circulaire chemie.

True pricing

Alle drie de bedrijven gaven aan dat het op dit moment erg moeilijk is om op prijsniveau te concurreren met bestaande, niet-circulaire producten. “Bio-MPA is nu nog duurder dan de fossiele variant”, legt Roger Blokland uit. Enerzijds omdat zijn bedrijf Relement nog niet voldoende schaalgrootte heeft, maar ook omdat biogrondstoffen duurder zijn om te gebruiken en verwerken.” Hij pleit voor true pricing, een eerlijke prijs waarin ook kosten voor milieu en klimaat worden meegenomen. Ook gaven de drie bedrijven aan behoefte te hebben aan helderheid over regelgeving en beleid voor de toekomst (zoals timing van normering en massabalans voor chemische recycling), aandacht voor level playing field (ook positie Nederland binnen Europa), vereenvoudigen einde-afval-status en overbruggingsfinanciering voor mechanisch recyclers en afvalsorteerders totdat normering in werking treedt.


De bijeenkomst 'Circulaire Chemie: ontdek duurzame innovaties' was een gezamenlijk initiatief van het Versnellingshuis Nederland Circulair!, SustainaLab en de VNCI.