21.11.2023

Neem deel aan onderzoek cybersecurity

Namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat doet KPMG onderzoek naar de cybervolwassenheid van IT- en OT-omgevingen in de chemische sector. Hiermee hoopt het ministerie meer inzicht te krijgen in de voorbereiding van organisaties op de NIS2-richtlijn. Doe jij ook mee?

 

Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst over beveiligingsmaatregelen binnen jouw organisatie. Het invullen duurt ongeveer twintig minuten. Hierna bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een diepte-interview over de cybervolwassenheid binnen jouw organisatie, en hoe die zich verhoudt tot de nieuwe NIS2-richtijn.

Inzicht in eigen cybersecurity

Het ministerie gebruikt de onderzoeksresultaten om de NIS2-richtlijn zo goed mogelijk te implementeren. Daarnaast geeft het onderzoek inzicht in de cybersecurity in je eigen bedrijf (ook ten opzichte van de rest van de sector) en waar ruimte is voor verbetering. Over NIS2-richtlijn De EU-lidstaten, waaronder Nederland, zijn bezig met het implementeren van de herziene Netwerk- en Informatiebeveiligingsrichtlijn (de zogenaamde NIS2-richtlijn). Deze herziening richt zich op een groot aantal sectoren, waaronder de chemische industrie.

De Koninklijke VNCI onderschrijft het belang van een goede digitale cybersecurity weerbaarheid, gebaseerd op een Europees speelveld, en pleiten voor uitvoerbare en haalbare eisen bij de implementatie van de NIS2-richtlijn in de Nederlandse wetgeving. Klik hier voor deelname aan het onderzoek. De (geanonimiseerde) resultaten van het onderzoek worden niet gebruikt voor een toezichtsactie.

Klik hier voor deelname aan het onderzoek. De (geanonimiseerde) resultaten van het onderzoek worden niet gebruikt voor een toezichtsactie.