14.07.2023

Nederland koploper in chemische recycling?

Chemische recycling is een van de manieren om de materialentransitie te realiseren. In deze transitie bouwen we het gebruik van fossiele grondstoffen af door het toepassen van alternatieve koolstofbronnen. Nederland kan zich daarin internationaal als koploper positioneren.

 

De Versnellingstafel Chemische Recycling (VTCR) schetst de randvoorwaarden om dat te bereiken. De VTCR is een publiek-private samenwerking die zich richt op het verbeteren van het investeringsklimaat voor chemisch recyclen in Nederland. In de eerder verschenen Roadmap Chemische Recycling Kunststoffen is de ambitie uitgesproken dat chemische recycling een significante rol speelt in het Nederlandse recyclingslandschap.

De tafel richt zich op het wegnemen van gemeenschappelijke belemmeringen en focust daarbij op de pijlers beleid en ambitie en feedstock. Op basis van de projecten die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd en kennisontwikkeling en -uitwisseling doet de VTCR zes (beleids-)aanbevelingen voor de komende jaren:

  1. Chemische recycling komt - net als andere recycling routes - niet in de plaats van Reduce and Reuse.
  2. Alleen koolstof die in een chemische recyclingroute behouden blijft als grondstof voor de chemie kan daadwerkelijk meetellen als recycling.
  3. Chemische recycling is complementair aan mechanische recycling. Beide zijn nodig om de ambities te behalen.
  4. Informatie over de prestaties van chemische recycling met betrekking tot kwantiteit, kwaliteit en CO2 dient transparant en geverifieerd te zijn.
  5. Versnelling en opschaling is een gezamenlijke opgave van ketenpartijen, industrie en overheden.
  6. De keuzes van vandaag - en de komende jaren - zijn grotendeels bepalend voor hoe de kunststoffensector er in 2040 of 2050 uit zal zien.

Meer over deze aanbevelingen lees je in de whitepaper van de VTCR.


Sterke toename in de vraag naar recyclaat

Mark Intven, beleidsmedewerker Materialentransitie bij de VNCI: “De inzet van recyclaat in producten speelt een steeds belangrijkere rol binnen de beleidsplannen. De aangekondigde nationale circulaire plastic norm die een aandeel van gemiddeld 25 tot 30 procent recyclaat of biopolymeren voor in Nederland geproduceerd plastic voorschrijft in 2030, de EU-wetgeving op het gebied van verpakkingen (Packaging Waste and Waste Regulation) en het ontwerp van producten (Ecodesign for Sustainable Products Regulation) gaan zorgen voor een sterke toename in de vraag naar recyclaat. De chemische industrie kan op het gebied van chemische recycling een essentiële bijdrage leveren aan afvalstromen of toepassingen die niet kunnen worden bediend vanuit mechanische recycling. Vanuit de VNCI onderschrijven we dat er snel duidelijkheid moeten komen op deze zes punten om tijdig voldoende capaciteit in Nederland te kunnen realiseren.”


Lees ook | Materialentransitie: “De knop moet om, bij industrie én consument”


In de Versnellingstafel Chemische Recycling werken 13 Nederlandse partijen (waaronder een aantal VNCI-lidbedrijven) en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Werkgelegenheid samen.