27.09.2023

Ministerie wil verbod varend ontgassen versnellen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil fase 1 en 2 van het verbod op varend ontgassen tegelijkertijd laten ingaan. Het ministerie bereidt een wijziging voor van het Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn-en binnenvaart waarmee het verbod wordt uitgebreid. Er staat nu een consultatie online.

 

Uiterlijk 1 juli 2024 mogen een groot deel van de vluchtige organische stoffen die via de binnenvaart worden vervoerd, niet meer worden ontgast naar de buitenlucht. Het ministerie streeft naar een uitbreiding van het verbod zodat het meteen geldt voor stoffen bedoeld in fase 1 en 2.

Vier fases

De binnenvaart heeft aangegeven dat het van belang is om fase 1 en 2 te combineren. Het verbod gaat in vier fases in. In fase 1 gaat het om stoffen zoals benzine, benzeen en mengsels met meer dan 10 procent ethanol. Fase 2 bevat een verbod op het ontgassen van onder meer ruwe aardolie, ontvlambare vloeistoffen en koolwaterstoffen met minimaal 10 procent benzeen. 

Afwijking van verdrag

Met een versneld verbod op stoffen uit fase 2 wijkt Nederland af van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn-en binnenvaart, want dit wordt alleen nationaal ingevoerd. Dit terwijl het ministerie lang vond dat het verbod op varend ontgassen alleen internationaal kan worden ingevoerd. 

Reageren op de internetconsultatie 

Op dit moment wordt de wijziging voorbereid. Een internetconsultatie waar je tot 16 oktober op kunt reageren is hier een onderdeel van.