22.05.2023

Minister Harbers verbiedt varend ontgassen grotendeels per 1 juli 2024

Uiterlijk 1 juli 2024 mogen een groot deel van de vluchtige organische stoffen die via de binnenvaart worden vervoerd, niet meer worden ontgast naar de buitenlucht. Dit heeft minister Harbers via een kamerbrief laten weten. 

 

In een bestuurlijk overleg op 9 mei met de voorzitter van de Koninklijke VNCI, de directeuren van Votob, Vemobin, KBN ( binnenvaartbranche) en IPO, hebben de partijen de minister ervan overtuigd om, vooruitlopend op de internationale regelgeving, een concrete datum te noemen voor dit verbod. Dit schept voor alle partijen de gewenste duidelijkheid. Het verbod handelt in eerste instantie om benzeenhoudende stoffen zoals aardolie (destillaten). Dat zijn de zogenaamde stoffen uit tabel I en II van het internationale CNDI-verdrag.

Voor de VNCI zijn vooral de stoffen uit tabel III van belang zoals aceton, methanol en ethanol. Voor die stoffen heeft de minister helaas nog geen concrete datum genoemd. De VNCI is wel in overleg met KBN om na te gaan welke stoffen in de praktijk in aanmerking komen om dedicated of compatibel te gaan varen. Daarmee wordt ook voorkomen dat er ontgast moet worden. 


Lees hier de kamerbrief


Onvoldoende installaties 

De markt moet nu wel heel snel werk gaan maken van het verder ontwikkelen van ontgassingsinstallaties die ingezet kunnen worden. Op dit moment zijn er onvoldoende installaties die voldoen aan de wettelijke emissie eisen en dat is wel een voorwaarde om in de praktijk te kunnen voldoen aan een ontgassingsverbod.