10.05.2022

Minister Adriaansens brengt werkbezoek aan industrie- en havengebied Rotterdam

Op maandag 9 mei bracht minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat een werkbezoek aan het industrie- en havengebied Rotterdam. Directeur Manon Bloemer was namens de Koninklijke VNCI aanwezig. Het werkbezoek werd georganiseerd door Deltalinqs, de VNCI en het Havenbedrijf Rotterdam en vond plaats bij VNCI-lidbedrijf Huntsman.

 

Tijdens het werkbezoek kreeg de minister inzicht in de verduurzamingsplannen van de regio en van de deelnemende lidbedrijven Huntsman, Westlake Epoxy (voormalig Hexion) en Nobian, inclusief kansen, uitdagingen en oplossingen die er in het industrie en havengebied Rotterdam liggen om in 2050 dé leverancier te zijn van duurzame energie, grondstoffen en producten.

Chemie onmisbaar

Manon Bloemer: “Ik heb de minister meegegeven dat in een klimaatneutraal Nederland de chemie een centrale positie inneemt. De chemische industrie zet niet alleen in op het verduurzamen van haar eigen uitstoot, maar ook op de rol die de chemie speelt in het verduurzamen van andere sectoren. Ook staat de chemie centraal bij het bouwen van nieuwe duurzame en circulaire waardeketens. Het is daarom belangrijk dat de regering in samenwerking met de industrie zorgt voor een versnelde uitrol van infrastructuur voor energiedragers van de toekomst, zoals waterstof, een zwaarder elektriciteitsnetwerk en ook opslag van CO2. Ik heb ook aangegeven dat het enorm belangrijk is dat er snel goede maatwerkafspraken met de grote chemiebedrijven worden gemaakt maar dat we ook de mkb bedrijven helpen bij hun verduurzamingsplannen. De chemische industrie kan concrete investeringen realiseren die leiden tot een CO2-neutrale en circulaire samenleving. Uiteindelijk gaat het erom dat het Klimaatakkoord uitgevoerd wordt.“