17.03.2021

Meer kunststof recyclen met nieuwe chemische methode

Straks kan een kaasverpakking weer een kaasverpakking worden dankzij een nieuwe manier van kunststof recyclen. Bij deze nieuwe techniek wordt het kunststof van voedselverpakkingen afgebroken bij hoge temperaturen, waardoor het gerecyclede kunststof aan dezelfde kwaliteitseisen voldoet als kunststof dat van aardolie is gemaakt. Chemische recycling wordt deze methode genoemd.

 

De ambities van het bedrijfsleven zijn vastgelegd in een roadmap, die in samenwerking met VNO-NCW en het Versnellingshuis Nederland Circulair tot stand is gekomen. In het Versnellingshuis komen verschillende stakeholders bij elkaar, waaronder een aantal VNCI-leden zoals Dow, SABIC, en Shell. Zij zetten zich nu in om de ambities ook waar te maken.

Bedrijven die actief zijn in recycling en de chemische industrie willen ervoor zorgen dat in 2030 555 kiloton kunststof geproduceerd wordt door chemische recycling. Dat staat dan gelijk aan 10% van al het kunststof dat in Nederland wordt geproduceerd. Hierdoor kan meer kunststof afval gerecycled worden en hoeft er minder te worden verbrand. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) en minister Bas van ’t Wout (Economische Zaken en Klimaat) hebben de Tweede Kamer over de gezamenlijke ambities van de sector geïnformeerd.

Geen kunststof meer verbranden

Bij de huidige manier van recyclen worden bijvoorbeeld shampooflessen vermalen tot korrels die gebruikt kunnen worden in bijvoorbeeld stofzuigers, auto’s en bureaustoelen. Dit wordt mechanische recycling genoemd. Daarnaast wordt kunststof ook verbrand, bijvoorbeeld omdat het voor recycling ongeschikt is.


Lees ook Chemie Magazine | Verhitten zonder zuurstof: de opmars van pyrolyse


Het kabinet wil in 2030 helemaal geen kunststof afval meer verbranden, en meer recyclen en hergebruiken. De nieuwe manier van chemisch recyclen kan hieraan bijdragen en vormt een belangrijke aanvulling op de huidige recyclingtechnieken.

Sommige vormen van chemisch recyclen hebben veel energie nodig, omdat het kunststof tot hoge temperaturen verhit moet worden. Het is daarom belangrijk dat het gebruik van deze recyclingtechnieken gepaard moet gaan met de inzet op een klimaatneutrale industrie, op basis van CO2-vrije energieopwekking. Lees het volledige bericht op de site van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Kamerbrief Stand van zaken chemische recycling