03.10.2023

Matchmaking-event Circular Plastics NL 12 oktober

Circular Plastics NL (CPNL) organiseert op 12 oktober in Utrecht een matchmaking- en informatiebijeenkomst voor calls for proposals van 2023. Bedrijven kunnen hier verkennen of het CPNL-initiatief aansluit bij hun ideeën over circulariteit van plastics en zich oriënteren op het mogelijk indienen van onderzoeksvoorstellen.

 

Tijdens deze bijeenkomst wil CPNL deelnemers samenbrengen die in de verschillende plastic waardeketens een idee hebben om bij te dragen aan circulariteit. Zowel geïnteresseerden met concrete ideeën, als geïnteresseerden die nog aan het verkennen zijn hoe en of ze met hun expertise kunnen bijdragen, zijn uitgenodigd om deel te nemen. Het doel van de matchmaking is om consortiumvorming te stimuleren door partijen met elkaar in contact te brengen.

Professionals in de polymeerindustrie, afvalverwerkers en recycling-experts worden expliciet uitgenodigd om hun ideeën en kennis af te stemmen op de aankomende subsidieregelingen.


Het evenement vindt plaats van 9.00 tot 13.00 uur in de Geertekerk in Utrecht. Deelname is gratis, aanmelden is verplicht (vóór 10 oktober). Voor meer informatie en inschrijven klik hier.


NWO

In oktober 2023 gaat de NWO-call for proposals Plastics circulair maken: technische innovaties voor wetenschappelijk onderzoek voor de CPNL incubator van start. Hiermee kan onderzoek worden gedaan naar nieuwe materialen of recyclingtechnologieën. Doel is plastics meer en beter recyclen, inclusief de daarvoor eventueel benodigde kleur- en hulpstoffen/additieven die van een polymeer een plastic maken. Voor dit programmaonderdeel is 6 miljoen euro beschikbaar in 2023 voor toekenning aan tien projecten. De call for proposals wordt open gesteld voor brede consortia waarbinnen onderzoekers en ondernemers met elkaar samenwerken.

RVO

In oktober 2023 wordt de subsidieregeling met drie generieke onderzoeksprojecten en negen showcases voor CPNL uitgezet via een tender via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor vernieuwende projecten.

Over Circular Plastics NL

Circular Plastics NL is een initiatief binnen het Nationaal GroeiFonds. Het doel is plastics volledig circulair te maken en met subsidies de transitie te versnellen. Het programma is gestart in 2023, loopt acht jaar en heeft acht programmalijnen. De programmalijnen richten zich op knelpunten in verschillende waardeketens om de kringlopen voor bestaande plastics te sluiten.