15.10.2023

LyondellBasell ondertekent maatwerkafspraak over versnelde vermindering CO₂-uitstoot

LyondellBasell wil via de maatwerkaanpak de komende zes jaar grote verduurzamingsstappen zetten bij de fabrieken in de regio Rotterdam-Moerdijk. Voor 2030 wil het bedrijf zijn CO2-uitstoot verminderen met 0,35 tot 0,55 megaton.

 

Dit betekent een reductie van 35 tot 55 procent ten opzichte van de uitstoot in 2020. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een intentieverklaring tussen het Rijk, de provincie en LyondellBasell.

Het is negende afgeronde Expression of Principles (EoP). Dit is een belangrijke stap om tot concrete en bindende maatwerkafspraken te komen tussen het Rijk en LyondellBasell om sneller minder CO2 uit te stoten en bij te dragen aan een duurzame economie en een gezonde leefomgeving.

Gebruik van groene elektriciteit en waterstof

In Nederland verwerkt LyondellBasell grondstoffen die nodig zijn voor onze dagelijkse producten zoals wasmiddelen, matrassen, sportschoenen en cosmetica, maar ook voor biobrandstoffen, isolatiematerialen en windmolenbladen. Om het productieproces in de fabrieken in het cluster Rotterdam-Moerdijk te verduurzamen worden drie routes onderzocht.

De eerste route is het gedeeltelijk overstappen naar groene elektriciteit. Hiervoor wil het bedrijf de mogelijkheden onderzoeken om installaties om te bouwen die nu nog gebruikmaken van fossiele brandstoffen. De tweede route is het gedeeltelijk overstappen van aardgas naar waterstof als brandstof. Als mogelijke derde route wordt gekeken of Carbon Capture and Storage (CCS) ingezet kan worden als tussenstap in de verduurzaming, met name als de randvoorwaarden voor de eerste twee routes op korte termijn niet toereikend zijn.

Uiteindelijk wil het bedrijf volledig overstappen op het gebruik van groene elektriciteit en waterstof in productieprocessen, waardoor er dan helemaal geen CO2 meer wordt uitgestoten. LyondellBasell is daarnaast met andere bedrijven van plan te investeren in een stoomnetwerk, waarbij de uitwisseling van restwarmte tussen industriële bedrijven mogelijk wordt. Verder wil LyondellBasell ook op andere manieren bijdragen aan verduurzaming en een gezonde leefomgeving. Bijvoorbeeld door met biogrondstoffen het productieproces versneld circulair te maken, meer te investeren in mechanische en chemische recycling zoals nu al gebeurt in een fabriek in Geleen of te kijken naar mogelijkheden om Carbon Capture and Utilization (CCU)-methode CO2 te hergebruiken in plaats van op te slaan.