15.12.2022

Lobby Update week 50

In deze Lobby Update vind je het meest recente overzicht van de Kameragenda (debatten), overzicht van moties (ingediend en uitslag), Kamervragen en beantwoording, Kamerstukken (verstuurd en toezegging). Een opvraagbaar overzicht van verslagen van debatten is opgenomen in het overzicht. De Tweede Kamer behandelde de afgelopen weken de verschillende begrotingen. Op donderdag 8 december is er over alle begrotingen gestemd en zijn ze aangenomen. Deze gaan nu, samen met het belastingplan 2023, naar de Eerste Kamer.

 

Tijdens de begrotingsbehandeling LNV herbevestigde minister Van der Wal dat zij begin 2023 met sectordoelen voor de industrie komt (“…, want iedere sector moet een evenredige bijdrage leveren.”). Tijdens het plenaire debat over de jaarlijkse Klimaat en Energie Verkenning heerste vooral het sentiment dat er nog veel moet gebeuren om op koers te zitten om de doelen te halen. Ook is het MIEK gepubliceerd, die tref je aan in het overzicht met Kamerstukken. Het MIEK beschrijft die energie- en grondstoffen-infrastructuurprojecten die het kabinet nu wil oppakken om zo versneld bij te dragen aan het verduurzamen van de industrie. Het commissiedebat Pfas en gezondheidseffecten is verplaatst naar 2 februari. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport neemt ook deel aan het debat.

Is jouw bedrijf lid van de VNCI, maar heb jij nog geen login? Vraag deze dan aan.