28.11.2022

Lobby Update week 48

In deze Lobby Update vind je een overzicht van debatten, moties, Kamervragen, Kamerstukken en aankondigingen van verschillende commissiedebatten. Een overzicht van verslagen van debatten is ook opgenomen in het overzicht.


De Tweede Kamer is in de ban van alle begrotingsbehandelingen. Zo vond afgelopen week de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat plaats. De agenda was erg vol en het debat duurde tot diep in de nacht er is zodoende uiteindelijk gekozen om het debat over het prijsplafond op te schuiven naar week 49. In dezelfde week vindt de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Waterstaat plaats, alsmede het debat over de Klimaat en Energieverkenning. 

Is jouw bedrijf lid van de VNCI, maar heb jij nog geen login? Vraag deze dan aan.