26.06.2023

Lobby Update week 26

In deze Lobby Update vind je het meest recente overzicht van de Kameragenda (debatten), overzicht van moties (ingediend en uitslag), Kamervragen en beantwoording, Kamerstukken (verstuurd en toezegging). Een opvraagbaar overzicht van verslagen van debatten is opgenomen in het overzicht.

 

In deze Lobby Update onder andere aandacht voor Kamervragen over Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS), het bericht 'Zembla: Chemours wist al decennia van gezondheidsrisico's pfas' en over CCS in de SDE++ 2022. Ook aandacht voor de brief van de regering over de afbouw fossiele winning, de stand van zaken beleidsintensivering spoortrillingen en vormgeving instrumentarium hernieuwbare waterstof. 


Is jouw bedrijf lid van de VNCI, maar heb jij nog geen login?  Vraag deze dan aan