16.01.2023

Lobby Update week 2

In de eerste week na het Kerstreces staan er veel debatten op de rol met onder andere een plenair debat over de salderingsregeling en een commissiedebat over netcongestie en het elektriciteitsnet. Ook heeft het ministerie van I&W een planningsbrief gepubliceerd waarin per kwartaal uiteengezet wordt welke brieven het ministerie verwacht te publiceren.

 

De agenda van de Kamer zit de komende periode behoorlijk vol. Op de korte termijn – op 2 februari – vergadert de Kamer in aanwezigheid van de minister en staatssecretaris van I&W en de minister van VWS over het uitgestelde commissiedebat PFAS en gezondheidseffecten. Het commissiedebat externe veiligheid staat gepland op 26 januari. Ook vergadert de Kamer in januari over de systeemtransitie en klimaatbeleid na 2030.

Is jouw bedrijf lid van de VNCI, maar heb jij nog geen login? Vraag deze dan aan.